Államháztartási mérlegképes könyvelő

Államháztartási mérlegképes könyvelő

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115005

7 hónap

164 óra

Online


Tapasztalt előadók

195 000 Ft

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • élő-online konzultációk díja
 • e-learning tananyagok díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérések díja
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 7 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-08

Ütemezés:
élő online konzultáció (Teams):heti 1 alkalom, pénteken 14:00-18:00 vagy szombaton 8:00-12:00

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-10-01

Képzés díja: 195 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Részletfizetési lehetőség
Még csatlakozhat

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

7 hónap

164 óra

Online


Tapasztalt előadók

195 000 Ft

Államháztartási mérlegképes könyvelő

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115005

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!

Részletfizetési lehetőség
Még csatlakozhat

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • élő-online konzultációk díja
 • e-learning tananyagok díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérések díja
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 7 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-08

Ütemezés:
élő online konzultáció (Teams):heti 1 alkalom, pénteken 14:00-18:00 vagy szombaton 8:00-12:00

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-10-01

Képzés díja: 195 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség

ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek államháztartási szervezetek számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat ellátni, államháztartási számviteli részleg szakmai irányítójaként.

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • ellátni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat államháztartási szervezet alkalmazottjaként,
 • alkalmazni az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályokat, kiemelten az adózás és számvitel területén,
 • az államháztartási szervezeti gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat,
 • kialakítani a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítani a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez,
 • könyvvezetés során ellátni a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat,
 • elkészíteni az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.),
 • összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját,
 • értelmezni, kezelni és feldolgozni a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket,
 • kapcsolatot tartani a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, átlátni az alapvető eljárási szabályokat, megszervezni és biztosítani a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba,
 • ellenőrzési folyamatok célját és lényegét ismerve képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő a szakmai képzettség megszerzését követően szakmai irányítója lehet egy államháztartási szervezet számviteli részlegének. Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal. Részt vesz az ilyen szervezet működtetésében, javaslatokat tesz.

Összeállítja egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.

Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez. A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

Részt vesz a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).

Elvégzi, és szükség esetén megszervezi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és a szolgálati és gazdálkodási titok megőrzésére.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség

A tervezett képzési idő: 164 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Államháztartási szervezetek szabályozása

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az államháztartási szervezetek alapításához és működéséhez kapcsolódó adminisztratív és jogi szabályozás ismeretében a kapcsolódó feladatokat ellátni,
 • felismerni és érvényesíteni a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat,
 • kockázatazonosításban, szabályzatok, folyamatok kidolgozásában részt venni,
 • betartani a szolgálati és gazdálkodási titokra vonatkozó szabályokat,
 • közreműködni a költségvetés és zárszámadás készítési kötelezettség végrehajtásában,
 • kapcsolatot tartani és adatot szolgáltatni az államháztartási szervezeteket felügyelő intézményekkel.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni munkája során az államháztartási szervezet alapítás és működés pénzügyi-számviteli vonatkozásait,
 • vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat, lebonyolítani a feladásokat és az egyeztetéseket, kialakítani az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszereket és alrendszereket oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet, a Magyar Államkincstár, illetve egyéb szervezetek információs igénye is kielégíthető legyen,
 • megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, a felügyelettel és más szervekkel,
 • értelmezni a könyvvezetési megoldásokat, a nyilvántartási és beszámoló tartalmára vonatkozó szabályokat,
 • alkalmazni az önkormányzati szervezetekre vonatkozó számviteli természetű szabályozókat, az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a kötelezettségek és követelések, valamint azok teljesítésének elszámolási szabályait,
 • elvégezni az évközi és évvégi számviteli zárás elvégzendő feladatait,
 • elkészíteni az államháztartási szervezet költségvetési beszámolójának részeit, értelmezni a mérleg eszköz- és forrás-oldalán megjelenő egyes elemek tartalmát és értékelési sajátosságait, elemezni a pénzügyi kimutatásokat,
 • azonosítani az államháztartási szervezetek kockázatait, átlátja az ellenőrzés szempontjait, az ellenőrző szerveket,
 • alkalmazza a belső ellenőrzés módszertanának ismeretében az államháztartási szervezet ellenőrzésével kapcsolatos specifikus rendelkezéseket és lehetséges vizsgálat fajtákat.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII.27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Államháztartási mérlegképes könyvelő képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek államháztartási szervezetek számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat ellátni, államháztartási számviteli részleg szakmai irányítójaként.

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • ellátni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat államháztartási szervezet alkalmazottjaként,
 • alkalmazni az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályokat, kiemelten az adózás és számvitel területén,
 • az államháztartási szervezeti gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat,
 • kialakítani a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítani a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez,
 • könyvvezetés során ellátni a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat,
 • elkészíteni az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.),
 • összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját,
 • értelmezni, kezelni és feldolgozni a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket,
 • kapcsolatot tartani a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, átlátni az alapvető eljárási szabályokat, megszervezni és biztosítani a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba,
 • ellenőrzési folyamatok célját és lényegét ismerve képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő a szakmai képzettség megszerzését követően szakmai irányítója lehet egy államháztartási szervezet számviteli részlegének. Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal. Részt vesz az ilyen szervezet működtetésében, javaslatokat tesz.

Összeállítja egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.

Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez. A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

Részt vesz a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).

Elvégzi, és szükség esetén megszervezi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és a szolgálati és gazdálkodási titok megőrzésére.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség

A tervezett képzési idő: 164 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Államháztartási szervezetek szabályozása

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az államháztartási szervezetek alapításához és működéséhez kapcsolódó adminisztratív és jogi szabályozás ismeretében a kapcsolódó feladatokat ellátni,
 • felismerni és érvényesíteni a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat,
 • kockázatazonosításban, szabályzatok, folyamatok kidolgozásában részt venni,
 • betartani a szolgálati és gazdálkodási titokra vonatkozó szabályokat,
 • közreműködni a költségvetés és zárszámadás készítési kötelezettség végrehajtásában,
 • kapcsolatot tartani és adatot szolgáltatni az államháztartási szervezeteket felügyelő intézményekkel.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni munkája során az államháztartási szervezet alapítás és működés pénzügyi-számviteli vonatkozásait,
 • vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat, lebonyolítani a feladásokat és az egyeztetéseket, kialakítani az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszereket és alrendszereket oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet, a Magyar Államkincstár, illetve egyéb szervezetek információs igénye is kielégíthető legyen,
 • megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, a felügyelettel és más szervekkel,
 • értelmezni a könyvvezetési megoldásokat, a nyilvántartási és beszámoló tartalmára vonatkozó szabályokat,
 • alkalmazni az önkormányzati szervezetekre vonatkozó számviteli természetű szabályozókat, az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a kötelezettségek és követelések, valamint azok teljesítésének elszámolási szabályait,
 • elvégezni az évközi és évvégi számviteli zárás elvégzendő feladatait,
 • elkészíteni az államháztartási szervezet költségvetési beszámolójának részeit, értelmezni a mérleg eszköz- és forrás-oldalán megjelenő egyes elemek tartalmát és értékelési sajátosságait, elemezni a pénzügyi kimutatásokat,
 • azonosítani az államháztartási szervezetek kockázatait, átlátja az ellenőrzés szempontjait, az ellenőrző szerveket,
 • alkalmazza a belső ellenőrzés módszertanának ismeretében az államháztartási szervezet ellenőrzésével kapcsolatos specifikus rendelkezéseket és lehetséges vizsgálat fajtákat.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII.27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK