Államháztartási mérlegképes könyvelő

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információk

Időtartam: 10 hónap (nyári és téli szünettel)
Kezdési időpont: 2024-06-29

Még csatlakozhat!

Képzés díja: 195 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-04-26

Helyszín: Online

szakképesítés azonosító száma: 04115005

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

élő online konzultáció (Teams): heti 1 alkalom, pénteken 14:00-18:00 vagy szombaton 8:00-12:00
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!

 • élő-online konzultációk díja
 • e-learning tananyagok díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérések díja
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Kérdésed van?

Ferencz Noémi
Képzési referens
Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek államháztartási szervezetek számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat ellátni, államháztartási számviteli részleg szakmai irányítójaként.

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • ellátni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat államháztartási szervezet alkalmazottjaként,
 • alkalmazni az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályokat, kiemelten az adózás és számvitel területén,
 • az államháztartási szervezeti gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani a számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat,
 • kialakítani a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítani a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez,
 • könyvvezetés során ellátni a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat,
 • elkészíteni az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.),
 • összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját,
 • értelmezni, kezelni és feldolgozni a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket,
 • kapcsolatot tartani a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, átlátni az alapvető eljárási szabályokat, megszervezni és biztosítani a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba,
 • ellenőrzési folyamatok célját és lényegét ismerve képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő a szakmai képzettség megszerzését követően szakmai irányítója lehet egy államháztartási szervezet számviteli részlegének. Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal. Részt vesz az ilyen szervezet működtetésében, javaslatokat tesz.

Összeállítja egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.

Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez. A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

Részt vesz a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).

Elvégzi, és szükség esetén megszervezi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és a szolgálati és gazdálkodási titok megőrzésére.

Államháztartási szervezetek szabályozása

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az államháztartási szervezetek alapításához és működéséhez kapcsolódó adminisztratív és jogi szabályozás ismeretében a kapcsolódó feladatokat ellátni,
 • felismerni és érvényesíteni a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat,
 • kockázatazonosításban, szabályzatok, folyamatok kidolgozásában részt venni,
 • betartani a szolgálati és gazdálkodási titokra vonatkozó szabályokat,
 • közreműködni a költségvetés és zárszámadás készítési kötelezettség végrehajtásában,
 • kapcsolatot tartani és adatot szolgáltatni az államháztartási szervezeteket felügyelő intézményekkel.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni munkája során az államháztartási szervezet alapítás és működés pénzügyi-számviteli vonatkozásait,
 • vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat, lebonyolítani a feladásokat és az egyeztetéseket, kialakítani az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszereket és alrendszereket oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet, a Magyar Államkincstár, illetve egyéb szervezetek információs igénye is kielégíthető legyen,
 • megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, a felügyelettel és más szervekkel,
 • értelmezni a könyvvezetési megoldásokat, a nyilvántartási és beszámoló tartalmára vonatkozó szabályokat,
 • alkalmazni az önkormányzati szervezetekre vonatkozó számviteli természetű szabályozókat, az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a kötelezettségek és követelések, valamint azok teljesítésének elszámolási szabályait,
 • elvégezni az évközi és évvégi számviteli zárás elvégzendő feladatait,
 • elkészíteni az államháztartási szervezet költségvetési beszámolójának részeit, értelmezni a mérleg eszköz- és forrás-oldalán megjelenő egyes elemek tartalmát és értékelési sajátosságait, elemezni a pénzügyi kimutatásokat,
 • azonosítani az államháztartási szervezetek kockázatait, átlátja az ellenőrzés szempontjait, az ellenőrző szerveket,
 • alkalmazza a belső ellenőrzés módszertanának ismeretében az államháztartási szervezet ellenőrzésével kapcsolatos specifikus rendelkezéseket és lehetséges vizsgálat fajtákat.

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II.17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII.27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő
Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.