Állatorvosi asszisztens

Állatorvosi asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 08415001

10 hónap

Több helyszín


Tapasztalt előadók

360 000 Ft

Széleskörű, kihívást jelentő tudás az állatok gyógyításának, diagnosztizálásának és egészségének megőrzésével kapcsolatban.Kedvezmények:

 • 380 000 Ft helyett most -20 000 Ft tavaszi kedvezménnyel 360 000 Ft
 • (A kedvezmény a 2024.04.17-ig történő szerződéskötéssel érvényesíthető)

Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • A vizsgára való felkészítést élő helyszínen (állatorvosi rendelőben) kerül biztosításra

  A tanúsítvány megszerzése után képesítő államilag elismert bizonyítvány szerezhető


Időtartam: 10 hónap
Kezdési időpont: 2024-04-17

Ütemezés:
élő-online konzultáció (Teams platformon)
2024. április 17.- 2025. február 7. (nyári szünettel)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-02-07

Képzés díja: 360 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Középfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

10 hónap

Több helyszín


Tapasztalt előadók

360 000 Ft

Állatorvosi asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 08415001

Széleskörű, kihívást jelentő tudás az állatok gyógyításának, diagnosztizálásának és egészségének megőrzésével kapcsolatban.

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • 380 000 Ft helyett most -20 000 Ft tavaszi kedvezménnyel 360 000 Ft
 • (A kedvezmény a 2024.04.17-ig történő szerződéskötéssel érvényesíthető)

Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • A vizsgára való felkészítést élő helyszínen (állatorvosi rendelőben) kerül biztosításra

  A tanúsítvány megszerzése után képesítő államilag elismert bizonyítvány szerezhető


Időtartam: 10 hónap
Kezdési időpont: 2024-04-17

Ütemezés:
élő-online konzultáció (Teams platformon)
2024. április 17.- 2025. február 7. (nyári szünettel)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-02-07

Képzés díja: 360 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Középfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság

szakképesítés azonosító száma: 08415001

ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek azonosítani az állatok állapotát, elvégezni a vizsgálati alapadatok és kórelőzmények felvételét, segédkezni vizsgálatoknál, műtéteknél, vészhelyzet esetén intézkedni és mindent megtenni az állatok jólétének javítása érdekében.

 

Az állatorvosi asszisztens a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • megkülönböztetni az állatok testtájait, belső szerveit, anatómiai jellemzőit;
 • azonosítani az állatok állapotát, élettani jellemzőit, a viselkedésüket befolyásoló sajátosságokat;
 • kommunikációjában helyesen használni az állategészségtan fogalmait;
 • elvégezni az állatok azonosítását, a vizsgálati alapadatok és kórelőzmény felvételét;
 • balesetmentesen rögzíteni a társállatokat és gazdasági haszonállatokat;
 • segédkezni a műszeres diagnosztikai vizsgálatoknál, a mintavételeknél, a műtéteknél, szülészeti beavatkozásoknál és a mesterséges termékenyítés során;
 • az előírásoknak megfelelően beadni a különböző állatgyógyászati készítményeket az állatoknak;
 • segédkezni az állatok diagnosztikai boncolásnál;
 • az előírásoknak megfelelően kezelni a rendelőben keletkező állati eredetű melléktermékeket, az egyéb hulladékokat és környezetkárosító anyagokat;
 • tanácsokkal ellátni az állattartókat az állatok tartásáról, egészséges, illetve diétás táplálásáról;
 • kezelni az állattartók panaszait az állatok tartásával, etetésével és itatásával kapcsolatos kérdésekben;
 • önállóan, illetve másokkal együttműködve mindent megtenni az állatok jólétének javítása érdekében;
 • vészhelyzet esetén intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni;
 • adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátni;
 • betartani a Magyar Állatorvosi Kamara munkájára vonatkozó szakmai irányelveit.

 

Szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi. Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.

Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását. Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli. A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavat-kozások végrehajtásában. A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket.

Feladatát az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.

Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszer-higiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását. Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában.

Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

A tervezett képzési idő: 500 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Állategészségügy, állatgondozás

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködni a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

Ügyviteli feladatok és környezetvédelmi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzésére;
 • az állatgyógyászatban alkalmazandó környezetvédelmi szabályok betartására.

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 41 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli  és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található Képzési és kimeneti követelmények alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Állatgondozó
 • Aranykalászos gazda

 

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Állatorvosi asszisztens képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 08415001

ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek azonosítani az állatok állapotát, elvégezni a vizsgálati alapadatok és kórelőzmények felvételét, segédkezni vizsgálatoknál, műtéteknél, vészhelyzet esetén intézkedni és mindent megtenni az állatok jólétének javítása érdekében.

 

Az állatorvosi asszisztens a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • megkülönböztetni az állatok testtájait, belső szerveit, anatómiai jellemzőit;
 • azonosítani az állatok állapotát, élettani jellemzőit, a viselkedésüket befolyásoló sajátosságokat;
 • kommunikációjában helyesen használni az állategészségtan fogalmait;
 • elvégezni az állatok azonosítását, a vizsgálati alapadatok és kórelőzmény felvételét;
 • balesetmentesen rögzíteni a társállatokat és gazdasági haszonállatokat;
 • segédkezni a műszeres diagnosztikai vizsgálatoknál, a mintavételeknél, a műtéteknél, szülészeti beavatkozásoknál és a mesterséges termékenyítés során;
 • az előírásoknak megfelelően beadni a különböző állatgyógyászati készítményeket az állatoknak;
 • segédkezni az állatok diagnosztikai boncolásnál;
 • az előírásoknak megfelelően kezelni a rendelőben keletkező állati eredetű melléktermékeket, az egyéb hulladékokat és környezetkárosító anyagokat;
 • tanácsokkal ellátni az állattartókat az állatok tartásáról, egészséges, illetve diétás táplálásáról;
 • kezelni az állattartók panaszait az állatok tartásával, etetésével és itatásával kapcsolatos kérdésekben;
 • önállóan, illetve másokkal együttműködve mindent megtenni az állatok jólétének javítása érdekében;
 • vészhelyzet esetén intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni;
 • adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátni;
 • betartani a Magyar Állatorvosi Kamara munkájára vonatkozó szakmai irányelveit.

 

Szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

Az állatorvosi asszisztens állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével, annak utasításának megfelelően végzi. Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről.

Képes elvégezni az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását. Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett kezeli. A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint segédkezik a sebészeti beavat-kozások végrehajtásában. A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges gyógyszereket. Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan ellenőrizve a szükséges paramétereket.

Feladatát az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. Ismeri a kisállatok és a gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során az állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.

Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszer-higiéniai, járványvédelmi feladatainak elvégzésében. Szükség esetén elvégzi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek összegyűjtését és ártalmatlanítását. Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában.

Munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

A tervezett képzési idő: 500 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Állategészségügy, állatgondozás

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • állategészségügyi ismereteinek birtokában közreműködni a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában.

Ügyviteli feladatok és környezetvédelmi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzésére;
 • az állatgyógyászatban alkalmazandó környezetvédelmi szabályok betartására.

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 41 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli  és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található Képzési és kimeneti követelmények alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Állatgondozó
 • Aranykalászos gazda