Aranykalászos gazda

Aranykalászos gazda


szakképesítés azonosító száma: 4 0811 17 04

4 hónap
(1 hónap nyári szünettel)

480 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

98 000 Ft

Földvásárlás, földöröklés, korszerű ismeretek a mezőgazdaság területén és fenntartható gyakorlatok kialakítása.

További információk

INGYENESEN IGÉNYELHETŐ mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány (zöld traktoros kiskönyv) a Pest Vármegyei kormányhivatalnál az Aranykalászos Gazda bizonyítvány megszerzése után.

További részletek:

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/tajekoztato-mezogazdasagi-es-erdeszeti-gepkezeloi-jogositvany


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 4 hónap
(1 hónap nyári szünettel)
Kezdési időpont: 2024-04-26


Ütemezés:
Szombat délelőtt 8:00-12:00
A képzési forma kombinált:
 • A Perfekt távoktatási rendszerében
 • Vizsgafelkészítő konzultáció


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-09-07

Képzés díja: 98 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmassági

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

A képzési díj megfizetése 2 részletben is választható!

További információk?
+36 30 445 4490
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

4 hónap
(1 hónap nyári szünettel)

480 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

98 000 Ft

Aranykalászos gazda


szakképesítés azonosító száma: 4 0811 17 04

Földvásárlás, földöröklés, korszerű ismeretek a mezőgazdaság területén és fenntartható gyakorlatok kialakítása.

A képzési díj megfizetése 2 részletben is választható!

Jelentkezni szeretnél?

További információk

INGYENESEN IGÉNYELHETŐ mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány (zöld traktoros kiskönyv) a Pest Vármegyei kormányhivatalnál az Aranykalászos Gazda bizonyítvány megszerzése után.

További részletek:

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/tajekoztato-mezogazdasagi-es-erdeszeti-gepkezeloi-jogositvany


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

További információk?
+36 30 445 4490

Jelentkezni szeretnél? Kattints ide!

Időtartam: 4 hónap
(1 hónap nyári szünettel)
Kezdési időpont: 2024-04-26

Ütemezés:
Szombat délelőtt 8:00-12:00
A képzési forma kombinált:
 • A Perfekt távoktatási rendszerében
 • Vizsgafelkészítő konzultáció


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-09-07

Képzés díja: 98 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmassági

szakképesítés azonosító száma: 06134007 Gazda szakma részszakmája

ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • A talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni.
 • Az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani.
 • Állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani.
 • Állatot szaporítani, takarmányozni.
 • Zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni.
 • Mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni.
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni.
 • Kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Munkája során alkalmazni a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Elvégezni az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
 • Felismerni a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködni a pároztatásban, a termékenyítésben.
 • Segíteni az ellésnél, gondozni az újszülött állatot.
 • Terméket értékesíteni, bizonylatot kiállítani (számla, nyugta).
 • Fertőtlenítő oldatot készíteni, utasítás szerint használni.
 • A takarmányt előkészíteni, elvégezni az állatok napi takarmányozását, megvizsgálni az etető- és itató, berendezéseket.
 • Elvégezni az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
 • Kipróbálni a világítást, a fűtőberendezést, megmérni az istálló hőmérsékletét.
 • Gépi fejést végezni a higiéniai előírások szerint, tisztítani, karbantartani.
 • Előkészíteni a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
 • Elvégezni a talajmunkákat, kezelni a gépeket.
 • Gondoskodni a vetőmagvak tárolásáról, előkészíteni vetésre.
 • Elvégezni a talaj-előkészítést, a vetést, a növényeket ápolni, gondozni.
 • Betakarítani a terményt, tárolóhelyre szállítani, mérni a nedvességtartalmát, tisztaságát.
 • Védekezni a gyomnövények kártétele ellen.
 • Működtetni az öntöző-berendezéseket.
 • Végezni a palántanevelést, vetni, tűzdelni, öntözni, gondozni a növényeket.
 • Gondozni a zöldségnövényeket, begyűjteni, tisztítani, csomagolni, értékesíteni.
 • Végezni a gyümölcstermő növények aktuális munkálatait, betakarítani és értékesítésre előkészíteni a terményt.
 • Mezőgazdasági munkát végezni, kezelni a kerti munkagépeket.
 • Elvégezni indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását és beállítását.
 • Mezőgazdasági géppel gépcsoporttal munkát végezni.

 

Részszakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

Az Aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése, egészségügyi alkalmasság.

 

A tervezett képzési idő: 480 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Agrárvállalkozási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni a legfontosabb gazdasági alapfogalmakat, az alapvető gazdálkodási formákat, a jogi alapfogalmakat, a társas vállalkozási formák közötti különbségeket, valamint az egyéni vállalkozók adminisztratív feladatait.
 • Képes legyen nyilvántartásokat vezetni, bizonylatokat kiállítani, támogatásokat igényelni.

 

Növénytermesztés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a szántóföldi növények termesztéstechnológiájának munkafolyamatait, feladatait.

 

Kertészet

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a zöldségfélék és a gyümölcstermő növények termesztésének munkafolyamatait, feladatait.

 

Állattartás, állattenyésztés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a fontosabb gazdasági állatfajok, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, ló- és a baromfifélék általános tartási és takarmányozási feladatait.

 

Mezőgazdasági géptan

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • végezni a mezőgazdasági erő- és munkagépek karbantartását és kezelését.

 

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 40 %-os szinten teljesítette.

 

SZAKMAI VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai vizsga projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  szakmai bizonyítványt szerezhet.

A szakmai vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található Képzési és kimeneti követelmények alapján.

 

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő
 • Biogazdálkodó
 • Méhész
 • Mezőgazdasági gépjavító

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Állatgondozó
 • Fakitermelő
 • Mezőgazdasági munkás
 • Kerti munkás
 • Parkgondozó

 

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Aranykalászos gazda képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokA Perfekt Zrt. képviselőjeként jelen nyilatkozattal igazolom, hogy a felnőttképző intézményünk által szervezett képzésekre vonatkozó felnőttképzési szerződés, a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően, bejelentett képzés esetén szóban-, engedélyezett képzés esetén írásban, minden alkalommal megkötésre kerül a képzésben résztvevő, és a Perfekt Zrt. között.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 06134007 Gazda szakma részszakmája

ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • A talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni.
 • Az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani.
 • Állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani.
 • Állatot szaporítani, takarmányozni.
 • Zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni.
 • Mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni.
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni.
 • Kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Munkája során alkalmazni a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
 • Elvégezni az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
 • Felismerni a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködni a pároztatásban, a termékenyítésben.
 • Segíteni az ellésnél, gondozni az újszülött állatot.
 • Terméket értékesíteni, bizonylatot kiállítani (számla, nyugta).
 • Fertőtlenítő oldatot készíteni, utasítás szerint használni.
 • A takarmányt előkészíteni, elvégezni az állatok napi takarmányozását, megvizsgálni az etető- és itató, berendezéseket.
 • Elvégezni az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
 • Kipróbálni a világítást, a fűtőberendezést, megmérni az istálló hőmérsékletét.
 • Gépi fejést végezni a higiéniai előírások szerint, tisztítani, karbantartani.
 • Előkészíteni a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
 • Elvégezni a talajmunkákat, kezelni a gépeket.
 • Gondoskodni a vetőmagvak tárolásáról, előkészíteni vetésre.
 • Elvégezni a talaj-előkészítést, a vetést, a növényeket ápolni, gondozni.
 • Betakarítani a terményt, tárolóhelyre szállítani, mérni a nedvességtartalmát, tisztaságát.
 • Védekezni a gyomnövények kártétele ellen.
 • Működtetni az öntöző-berendezéseket.
 • Végezni a palántanevelést, vetni, tűzdelni, öntözni, gondozni a növényeket.
 • Gondozni a zöldségnövényeket, begyűjteni, tisztítani, csomagolni, értékesíteni.
 • Végezni a gyümölcstermő növények aktuális munkálatait, betakarítani és értékesítésre előkészíteni a terményt.
 • Mezőgazdasági munkát végezni, kezelni a kerti munkagépeket.
 • Elvégezni indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását és beállítását.
 • Mezőgazdasági géppel gépcsoporttal munkát végezni.

 

Részszakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

Az Aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése, egészségügyi alkalmasság.

 

A tervezett képzési idő: 480 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Agrárvállalkozási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni a legfontosabb gazdasági alapfogalmakat, az alapvető gazdálkodási formákat, a jogi alapfogalmakat, a társas vállalkozási formák közötti különbségeket, valamint az egyéni vállalkozók adminisztratív feladatait.
 • Képes legyen nyilvántartásokat vezetni, bizonylatokat kiállítani, támogatásokat igényelni.

 

Növénytermesztés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a szántóföldi növények termesztéstechnológiájának munkafolyamatait, feladatait.

 

Kertészet

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a zöldségfélék és a gyümölcstermő növények termesztésének munkafolyamatait, feladatait.

 

Állattartás, állattenyésztés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • önállóan végezni a fontosabb gazdasági állatfajok, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, ló- és a baromfifélék általános tartási és takarmányozási feladatait.

 

Mezőgazdasági géptan

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • végezni a mezőgazdasági erő- és munkagépek karbantartását és kezelését.

 

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 40 %-os szinten teljesítette.

 

SZAKMAI VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A szakmai vizsga projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  szakmai bizonyítványt szerezhet.

A szakmai vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található Képzési és kimeneti követelmények alapján.

 

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG

 • Zöldség- és gyümölcstermesztő
 • Biogazdálkodó
 • Méhész
 • Mezőgazdasági gépjavító

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Állatgondozó
 • Fakitermelő
 • Mezőgazdasági munkás
 • Kerti munkás
 • Parkgondozó

 

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.