Dajka + Bébiszitter képzés ajándékba!

Dajka + Bébiszitter képzés ajándékba!

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01193003

8 hónap

Online


Tapasztalt előadók

200 000 FtKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • A kedvezmények nem vonhatók össze!

Képzési díj tartalma:

 • élő-online konzultációk díja
 • e-learning tananyagok díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérések díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-02-24

Ütemezés:
Heti 6-7 tanóra (péntek 16:00-19:00 óra között vagy szombati napokon 8:00-13:00 óra között várhatóan)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-10-31

Képzés díja: 200 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelenleg erre a képzésre nem lehet jelentkezni

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

8 hónap

Online


Tapasztalt előadók

200 000 Ft

Dajka + Bébiszitter képzés ajándékba!

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01193003

Jelenleg erre a képzésre nem lehet jelentkezni

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • A kedvezmények nem vonhatók össze!

Képzési díj tartalma:

 • élő-online konzultációk díja
 • e-learning tananyagok díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérések díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-02-24

Ütemezés:
Heti 6-7 tanóra (péntek 16:00-19:00 óra között vagy szombati napokon 8:00-13:00 óra között várhatóan)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-10-31

Képzés díja: 200 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség

DAJKA KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végezni munkájukat.
 • közreműködni a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendők ellátásában.
 • a személyi gondozási ismeretek alkalmazására,
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére,
 • a környezet gondozására, tisztántartására,
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére,
 • empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • differenciált bánásmódra,
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében,
 • szakemberekkel való együttműködésre.

A DAJKA …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Egyeztetni a napi nevelési/gondozási feladatok menetét az óvodapedagógussal.
 • Segíteni az óvodapedagógusnak az óvodai tevékenységek során.
 • Megismerve az óvodáskorú gyermek helyes életritmusának jellemzőit megteremteni feltételeit.
 • A pedagógus instrukciói alapján előkészíteni a tevékenységek eszközeit.
 • Megismerni az óvodáskor játékfajtáit, kiszűrni a balesetveszélyes, sérült eszközöket, játékokat.
 • Felügyelni és segíteni a gyermekek munkajellegű tevékenységeit.
 • Részt venni az intézményi ünnepélyek, programok és az intézményen kívüli programok előkészítésében, lebonyolításában.
 • Részt venni a gyermekek gondozásában, fogadásában.
 • A gondozói tevékenységét támogató kommunikációval kísérni.
 • Tevékenyen részt venni a gyermek higiénés szokásainak kialakításában, felügyelni a gyermek által használt higiéniai eszközök állapotát: törülközők, fogpohár, fogkefe.
 • Részt venni a gyermekek étkeztetésében.
 • Részt venni a kulturált étkezési szokások kialakításában.
 • Figyelembe venni az egyéni sajátosságokat a táplálkozás során.
 • Betartani a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.

Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.

Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket.

Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség

A tervezett képzési idő: 404 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • olyan ismeretek közvetítésére, készségek és képességek fejlesztésére, amelynek eredményeként az óvodapedagógus közvetlen irányítás mellett segítséget tud nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában.
 • bekapcsolódni az óvodáskorú gyermeket gondozó-nevelő intézmények szakmai munkájába, felismerni a napirend jelentőségét az óvodáskorú gyermek fejlődésében.

Gondozás és egészségvédelem

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • felismerni a bölcsődében, óvodában előforduló alapvető egészségügyi, személyi higiéniai, feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét.

Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni az óvodában történő tálalás, kiszolgálás higiénés előírásait, valamint az óvodai konyha tisztántartásának eljárásait, szabályait.
 • megteremteni a gyermek biztonságos udvari tevékenységének feltételeit.

Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerve az óvodatakarításhoz szükséges tisztítás-technológiai eljárásokat, eszközöket, fertőtlenítő vegyi anyagokat alkalmazni azokat,
 • megismerni és alkalmazni a különböző felületek takarításának, fertőtlenítésének folyamatát, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek szabályait.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
 • Segédgondozó
 • Háztartásvezető

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Dajka + Bébiszitter képzés ajándékba! képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

DAJKA KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végezni munkájukat.
 • közreműködni a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendők ellátásában.
 • a személyi gondozási ismeretek alkalmazására,
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére,
 • a környezet gondozására, tisztántartására,
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére,
 • empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • differenciált bánásmódra,
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében,
 • szakemberekkel való együttműködésre.

A DAJKA …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Egyeztetni a napi nevelési/gondozási feladatok menetét az óvodapedagógussal.
 • Segíteni az óvodapedagógusnak az óvodai tevékenységek során.
 • Megismerve az óvodáskorú gyermek helyes életritmusának jellemzőit megteremteni feltételeit.
 • A pedagógus instrukciói alapján előkészíteni a tevékenységek eszközeit.
 • Megismerni az óvodáskor játékfajtáit, kiszűrni a balesetveszélyes, sérült eszközöket, játékokat.
 • Felügyelni és segíteni a gyermekek munkajellegű tevékenységeit.
 • Részt venni az intézményi ünnepélyek, programok és az intézményen kívüli programok előkészítésében, lebonyolításában.
 • Részt venni a gyermekek gondozásában, fogadásában.
 • A gondozói tevékenységét támogató kommunikációval kísérni.
 • Tevékenyen részt venni a gyermek higiénés szokásainak kialakításában, felügyelni a gyermek által használt higiéniai eszközök állapotát: törülközők, fogpohár, fogkefe.
 • Részt venni a gyermekek étkeztetésében.
 • Részt venni a kulturált étkezési szokások kialakításában.
 • Figyelembe venni az egyéni sajátosságokat a táplálkozás során.
 • Betartani a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.

Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.

Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket.

Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség

A tervezett képzési idő: 404 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • olyan ismeretek közvetítésére, készségek és képességek fejlesztésére, amelynek eredményeként az óvodapedagógus közvetlen irányítás mellett segítséget tud nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában.
 • bekapcsolódni az óvodáskorú gyermeket gondozó-nevelő intézmények szakmai munkájába, felismerni a napirend jelentőségét az óvodáskorú gyermek fejlődésében.

Gondozás és egészségvédelem

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • felismerni a bölcsődében, óvodában előforduló alapvető egészségügyi, személyi higiéniai, feladatokat és az egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális képességeire építve a differenciált fejlesztés jelentőségét.

Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni az óvodában történő tálalás, kiszolgálás higiénés előírásait, valamint az óvodai konyha tisztántartásának eljárásait, szabályait.
 • megteremteni a gyermek biztonságos udvari tevékenységének feltételeit.

Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerve az óvodatakarításhoz szükséges tisztítás-technológiai eljárásokat, eszközöket, fertőtlenítő vegyi anyagokat alkalmazni azokat,
 • megismerni és alkalmazni a különböző felületek takarításának, fertőtlenítésének folyamatát, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek szabályait.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
 • Segédgondozó
 • Háztartásvezető