Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló

Mire jogosít fel a képzés?

– hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett képesítő képzés

A képzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 42/2027 (XII.11.) NGM rendelet, valamint a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklet 74. pontjának megfelelően képesítést nyújt:

Műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére

A munkaterület leírása

 • A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát. 
 • Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról. 
 • Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.
 • A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít. 
 • Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi. 
 • A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre. 
 • Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.

A képzés lebonyolítása

 • A képzés időtartalma 64 óra, 2-2,5 hónap
 • Heti 1-2 teljes munkanapos oktatás, vagy a megrendelő igénye szerint

A képzés megkezdésének feltételei

 • betöltött 18. életév,
 • gészségügyi alkalmasság igazolása (a gázszerelő munkaköri alkalmassági igazolással)
 • Szakmai előképzettség: gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet 6., 7. és 9. sorai B oszlopában szereplő végzettségek valamelyike.
 • Épületgépész technikus
 • 05 5 3117 16 20 05
 • 52 5443 02
 • 52 582 02
 • 54 582 01
 • 5 0732 07 01
 • Gázipari technikus
 • 02 5 3129 16 10 06
 • 52 549905
 • 52 544 03
 • 5454403
 • Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga; Gáz- és olajtüzelőberendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga;
 • Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózatszerelő mestervizsga;
 • Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga;
 • Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök
 • valamint a fentiekkel jogelőd, jogutód szakma, szakképesítés, szakképzettség.
 • Szakmai gyakorlat: időtartama: 3 év gáz- és olajipari gyakorlat.

A képzés szervezése

 • Érdeklődés esetén a helyszínt és időpontokat tartalmazó tájékoztatót és jelentkezési lapot küldünk, 
 • Ha vállalkozása saját munkavállalói számára kéri ajánlatunkat, igényei felmérésére megkeresünk és egyedi ajánlatot készítünk,
 • A szakképesítő vizsga szervezésére jogosult Független Vizsgaközponttal együttműködve a vizsga végéig segítjük a képzésben résztvevőinket,
 • A tanulást oktatási segédanyaggal támogatjuk,
 • Vállalati finanszírozás esetén a megrendelővel kötünk szerződést.

Kapcsolat

Szilber Erzsébet
Ipari képzési központ vezető

Ingyenes konzultáció

Hogyan dolgozunk?

Képzés kiválasztása, konzultáció

Egyedi igények szerinti programkialakítás

Árajánlat

Képzés

Utánkövetés, értékelés