Gyógypedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01194001

7 hónap

Online


Tapasztalt előadók

140 000 Ft

Tanuld meg, hogyan alakítsd ki a segítőkész és empátiával teli kapcsolatot a tanulókkal és családjaikkal, és fedezd fel, hogyan tudod támogatni őket mindennapi tanulmányaikban és életük különböző területein.

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

  a tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.


Időtartam: 7 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-22

Ütemezés:
Tervezetten heti 2 alkalmat jelent.
Péntek délután 14:30- 19:00-ig és
Szombat: 8:00-13:00-ig

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-18

Képzés díja: 140 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

A képzésre jelenleg nem lehet jelentkezni.

További információk?
+36 30 445 4490
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

7 hónap

Online


Tapasztalt előadók

140 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01194001

Tanuld meg, hogyan alakítsd ki a segítőkész és empátiával teli kapcsolatot a tanulókkal és családjaikkal, és fedezd fel, hogyan tudod támogatni őket mindennapi tanulmányaikban és életük különböző területein.

A képzésre jelenleg nem lehet jelentkezni.

Jelentkezni szeretnél?

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

  a tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.


További információk?
+36 30 445 4490

Jelentkezni szeretnél? Kattints ide!

Időtartam: 7 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-22

Ütemezés:
Tervezetten heti 2 alkalmat jelent.
Péntek délután 14:30- 19:00-ig és
Szombat: 8:00-13:00-ig

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-18

Képzés díja: 140 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • empátiára, toleranciára,
 • konfliktusmegoldásra,
 • adekvát kommunikációra,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni – köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására,
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére,
 • differenciált bánásmódra,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására,
 • ügyeleti feladatok ellátására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban,
 • a nevelés színtereit komplexen értelmezni,
 • felismerni az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI -s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba,
 • értelmezni a szakértői vélemény tartalmát,
 • figyelni a szülő érzelmi érintettségére,
 • megkülönböztetni a tanulásban akadályozottakat az értelmileg akadályozottaktól,
 • bekapcsolódik az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • a gyógypedagógus mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában,
 • felismerni és adekvátan intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában,
 • felmérni és kielégíteni az SNI -s személy szükségleteit,
 • az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat.

A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.

Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 904 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók, valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • megismerni a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló fejlődésének sajátosságait,
 • megismerni, értelmezni a csoportjába, osztályába járó gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait,
 • kielégíteni a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit,
 • segíteni a tevékenységek, tanórák előkészületében, a szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében,
 • figyelemmel kísérni a család és az intézmény közötti kapcsolatot, segíti az együttműködésüket,
 • felügyelni, segíteni a tanulót a szabadidős tevékenységekben.

Általános gyógypedagógia ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • különbséget tenni a gyógypedagógia alapvető csoportjai között,
 • különbséget tenni enyhébb és súlyosabb gyógypedagógiai csoportok között,
 • átlátni a szakértői bizottságban dolgozó szakembere szerepét,
 • értelmezni a szakértői vélemény tartalmát,
 • eligazodni a korai gondozás különböző formái között,
 • figyelni a szülő érzelmi érintettségére.

Speciális gyógypedagógia ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megkülönböztetni a tanulásban akadályozottakat az értelmileg akadályozottaktól, bekapcsolódik az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni a gyengénlátókat a vakoktól, és az aliglátóktól, bekapcsolódik a látássérült gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni klinikai kép alapján a mozgásfogyatékosságokat, bekapcsolódik a mozgásfogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni megjelenés alapján a beszédfogyatékosokat: a megkésett beszédfejlődést, a hangképzési zavarokat, és a beszéd ritmus zavarait,
 • eligazodni az autizmus spektrumzavar jellemzői között, magas szakmai színvonalon képes részt venni a protetikus környezet ábráinak elkészítésében,
 • megkülönböztetni egymástól a diszgráfiát, diszlexiát, és a diszkalkuliát,
 • az aktivitás és a figyelemzavar megkülönböztetésére,
 • a több funkcióterületre kiterjedő fogyatékosságok elkülönítésére.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Gyógypedagógiai asszisztens képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • empátiára, toleranciára,
 • konfliktusmegoldásra,
 • adekvát kommunikációra,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni – köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására,
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére,
 • differenciált bánásmódra,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására,
 • ügyeleti feladatok ellátására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban,
 • a nevelés színtereit komplexen értelmezni,
 • felismerni az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI -s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba,
 • értelmezni a szakértői vélemény tartalmát,
 • figyelni a szülő érzelmi érintettségére,
 • megkülönböztetni a tanulásban akadályozottakat az értelmileg akadályozottaktól,
 • bekapcsolódik az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • a gyógypedagógus mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában,
 • felismerni és adekvátan intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában,
 • felmérni és kielégíteni az SNI -s személy szükségleteit,
 • az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat.

A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.

Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 904 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók, valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • megismerni a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló fejlődésének sajátosságait,
 • megismerni, értelmezni a csoportjába, osztályába járó gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait,
 • kielégíteni a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit,
 • segíteni a tevékenységek, tanórák előkészületében, a szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében,
 • figyelemmel kísérni a család és az intézmény közötti kapcsolatot, segíti az együttműködésüket,
 • felügyelni, segíteni a tanulót a szabadidős tevékenységekben.

Általános gyógypedagógia ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • különbséget tenni a gyógypedagógia alapvető csoportjai között,
 • különbséget tenni enyhébb és súlyosabb gyógypedagógiai csoportok között,
 • átlátni a szakértői bizottságban dolgozó szakembere szerepét,
 • értelmezni a szakértői vélemény tartalmát,
 • eligazodni a korai gondozás különböző formái között,
 • figyelni a szülő érzelmi érintettségére.

Speciális gyógypedagógia ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megkülönböztetni a tanulásban akadályozottakat az értelmileg akadályozottaktól, bekapcsolódik az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni a gyengénlátókat a vakoktól, és az aliglátóktól, bekapcsolódik a látássérült gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni klinikai kép alapján a mozgásfogyatékosságokat, bekapcsolódik a mozgásfogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe,
 • megkülönböztetni megjelenés alapján a beszédfogyatékosokat: a megkésett beszédfejlődést, a hangképzési zavarokat, és a beszéd ritmus zavarait,
 • eligazodni az autizmus spektrumzavar jellemzői között, magas szakmai színvonalon képes részt venni a protetikus környezet ábráinak elkészítésében,
 • megkülönböztetni egymástól a diszgráfiát, diszlexiát, és a diszkalkuliát,
 • az aktivitás és a figyelemzavar megkülönböztetésére,
 • a több funkcióterületre kiterjedő fogyatékosságok elkülönítésére.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.