IFRS mérlegképes könyvelő

IFRS mérlegképes könyvelő

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115003

8 hónap

244 óra

Online


Tapasztalt előadók

320 000 Ft

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online órák díja
 • tananyagegység záró mérések díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-30

Ütemezés:
átlagosan heti 1 alkalmat jelent péntek délután 14.30-19.00 vagy szombat 8.00-13.00

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-25

Képzés díja: 320 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Érettségi végzettség és szakmai előképzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

8 hónap

244 óra

Online


Tapasztalt előadók

320 000 Ft

IFRS mérlegképes könyvelő

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115003

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online órák díja
 • tananyagegység záró mérések díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webinárium: A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-30

Ütemezés:
átlagosan heti 1 alkalmat jelent péntek délután 14.30-19.00 vagy szombat 8.00-13.00

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-25

Képzés díja: 320 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

Érettségi végzettség és szakmai előképzettség

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján pénzügyi kimutatások összeállítására, azok elemeinek értelmezésére, folyamatos felülvizsgálatára a standardok, illetve a vállalati működés változásainak követésére.

AZ IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az IFRS-ek szerint állítják össze éves beszámolójukat, összevont (konszolidált) éves beszámolójukat:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére,
 • a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) logikájának, terminológiájának értelmezésére és alkalmazására,
 • a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságainak felismerése az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 • a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseinek és hatásainak azonosítására és kiszámítására, a szükséges konszolidációs lépések végrehajtására, a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre és visszatérni,
 • az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályok betartására,
 • a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információk, adatok kinyerésére, illetve a hiányzóak előállítására,
 • IFRS szerinti pénzügyi beszámoló összeállítására, az adatok elemzésére, értelmezésére,
 • munkája során számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások rutinszerű használatára.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait.

A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.

Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.

Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitottan áll a változások implementálásához.

Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

érettségi végzettség és szakmai előképzettség

A tervezett képzési idő: 244 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

International Financial Reporting Standards (IFRS)

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az IFRS keretelveinek megfelelően pénzügyi kimutatások elemeit azonosítani, besorolni az egyes mérleg-, eredmény- és cash flow tételeket,
 • az értékelési szabályokat ismeretében azokat a vállalkozás működésének megfelelően alkalmazni,
 • felismerni a megbízható adat- és információforrást,
 • IFRS-eknek megfelelő számvitel politikát kialakítani,
 • az IFRS konszolidált számviteli beszámolót pontosan és határidőre elkészíteni, adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni,
 • IFRS pénzügyi beszámolóban szereplő adatokat elemezni és értelmezni.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

A képzés megkezdésének feltételei

 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a IFRS mérlegképes könyvelő képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján pénzügyi kimutatások összeállítására, azok elemeinek értelmezésére, folyamatos felülvizsgálatára a standardok, illetve a vállalati működés változásainak követésére.

AZ IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az IFRS-ek szerint állítják össze éves beszámolójukat, összevont (konszolidált) éves beszámolójukat:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére,
 • a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) logikájának, terminológiájának értelmezésére és alkalmazására,
 • a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságainak felismerése az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 • a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseinek és hatásainak azonosítására és kiszámítására, a szükséges konszolidációs lépések végrehajtására, a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre és visszatérni,
 • az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályok betartására,
 • a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információk, adatok kinyerésére, illetve a hiányzóak előállítására,
 • IFRS szerinti pénzügyi beszámoló összeállítására, az adatok elemzésére, értelmezésére,
 • munkája során számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások rutinszerű használatára.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait.

A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.

Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.

Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitottan áll a változások implementálásához.

Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

érettségi végzettség és szakmai előképzettség

A tervezett képzési idő: 244 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

International Financial Reporting Standards (IFRS)

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az IFRS keretelveinek megfelelően pénzügyi kimutatások elemeit azonosítani, besorolni az egyes mérleg-, eredmény- és cash flow tételeket,
 • az értékelési szabályokat ismeretében azokat a vállalkozás működésének megfelelően alkalmazni,
 • felismerni a megbízható adat- és információforrást,
 • IFRS-eknek megfelelő számvitel politikát kialakítani,
 • az IFRS konszolidált számviteli beszámolót pontosan és határidőre elkészíteni, adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni,
 • IFRS pénzügyi beszámolóban szereplő adatokat elemezni és értelmezni.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

A képzés megkezdésének feltételei

 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK