Irodai asszisztens (számítógépes adatrögzítő)

Időtartam: 5 hónap
Kezdési időpont: 2024-09-07

Képzés díja: 160 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-12-30

Helyszín: Online

szakképesítés azonosító száma: 04153001

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

heti 8-16 tanóra (péntek 16:00-19:00 óra között, szombati napokon 9:00-15:00 óra között várhatóan)
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • a tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Kérdésed van?

Kovács Zsuzsanna
Képzési referens
Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani,
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában,
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni,
 • iratokat és dokumentumokat kezelni,
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni,
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Feladatvégzéséhez előkészíteni a technikai és tárgyi feltételeket.
 • Munkafeladataihoz kezelni a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes állapotukról.
 • Adatbeviteli feladatot végezni a tízujjas vakírás magas szintű technikájával.
 • Diktálás után írni, hangrögzítőre felvett hanganyagot átírni.
 • Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másolni.
 • Dokumentumot szerkeszteni szövegszerkesztő programmal.
 • Iratokat, üzleti leveleket készíteni a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően.
 • Alkalmazni a körlevélkészítés technikáját.
 • Táblázatkezelő programot alkalmazni: kalkulációt, kimutatást, diagramot készíteni, számításokat végezni.
 • Adatbázis-kezelő programot alkalmazni: adatbázist létrehozni, adatot feltölteni, egyszerű szűrést végezni.
 • Prezentációt készíteni saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.
 • Levelezést folytatni külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan.
 • Információ-feldolgozási tevékenységet folytatni: keresőprogramot használni információ gyűjtéséhez. Betartani a biztonságos internethasználat szabályait.
 • Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyelni a nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. Alkalmazni az üzleti nyelvi kultúra szabályait.
 • Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket.
 • Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét.
 • Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat.

Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak.

A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja.

A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti.

A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt.

Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít.

Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét.

Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez.

A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.

Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ.

Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

Gépírás és irodai alkalmazások

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítva a tízujjas vakírás alapjait írásbeli teendőket elvégezni,
 • kialakítani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket,
 • megismerni a különböző típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait,
 • elkészíteni a hivatali, üzleti élet dokumentumait,
 • önállóan megfogalmazni a munkahelyi kapcsolattartó dokumentumokat,
 • betartani a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait, a biztonságos internethasználat előírásait,
 • készségszinten – önállóan és kreatívan – alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket,
 • a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási teendőket ellátni.

Üzleti kommunikáció és protokoll

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítani és alkalmazni a munkahelyi munkatevékenységben a kapcsolattartás különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát,
 • irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában a szituációnak megfelelően,
 • alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési szabályokhoz,
 • aktívan részt venni a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt.

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.