Irodai asszisztens (számítógépes adatrögzítő)

Irodai asszisztens (számítógépes adatrögzítő)

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04153001

84 óra

kb. 3 hónap

Online


Tapasztalt előadók

160 000 Ft

Készülj fel az irodai dinamika kihívásaira és légy a multitasking mestere az irodai asszisztens képzésünkön! Szerezd meg azokat az alapvető és haladó készségeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy hatékonyan kezeld az irodai feladatok széles skáláját.Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • a tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Időtartam: 84 óra
Kezdési időpont: 2024-03-30

Ütemezés:
heti 8-16 tanóra (péntek 16:00-19:00 óra között, szombati napokon 9:00-15:00 óra között várhatóan)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-06-28

Képzés díja: 160 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

alapfokú iskolai végzettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

84 óra

kb. 3 hónap

Online


Tapasztalt előadók

160 000 Ft

Irodai asszisztens (számítógépes adatrögzítő)

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04153001

Készülj fel az irodai dinamika kihívásaira és légy a multitasking mestere az irodai asszisztens képzésünkön! Szerezd meg azokat az alapvető és haladó készségeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy hatékonyan kezeld az irodai feladatok széles skáláját.

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.
 • a tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Időtartam: 84 óra
Kezdési időpont: 2024-03-30

Ütemezés:
heti 8-16 tanóra (péntek 16:00-19:00 óra között, szombati napokon 9:00-15:00 óra között várhatóan)

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-06-28

Képzés díja: 160 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

alapfokú iskolai végzettség
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani,
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában,
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni,
 • iratokat és dokumentumokat kezelni,
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni,
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.

A SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Feladatvégzéséhez előkészíteni a technikai és tárgyi feltételeket.
 • Munkafeladataihoz kezelni a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes állapotukról.
 • Adatbeviteli feladatot végezni a tízujjas vakírás magas szintű technikájával.
 • Diktálás után írni, hangrögzítőre felvett hanganyagot átírni.
 • Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másolni.
 • Dokumentumot szerkeszteni szövegszerkesztő programmal.
 • Iratokat, üzleti leveleket készíteni a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően.
 • Alkalmazni a körlevélkészítés technikáját.
 • Táblázatkezelő programot alkalmazni: kalkulációt, kimutatást, diagramot készíteni, számításokat végezni.
 • Adatbázis-kezelő programot alkalmazni: adatbázist létrehozni, adatot feltölteni, egyszerű szűrést végezni.
 • Prezentációt készíteni saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.
 • Levelezést folytatni külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan.
 • Információ-feldolgozási tevékenységet folytatni: keresőprogramot használni információ gyűjtéséhez. Betartani a biztonságos internethasználat szabályait.
 • Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyelni a nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. Alkalmazni az üzleti nyelvi kultúra szabályait.
 • Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket.
 • Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét.
 • Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak.

A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja.

A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti.

A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt.

Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít.

Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét.

Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez.

A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.

Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ.

Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, foglalkozásegészségügyi alkalmasság

A tervezett képzési idő: 84 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Gépírás és irodai alkalmazások

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítva a tízujjas vakírás alapjait írásbeli teendőket elvégezni,
 • kialakítani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket,
 • megismerni a különböző típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait,
 • elkészíteni a hivatali, üzleti élet dokumentumait,
 • önállóan megfogalmazni a munkahelyi kapcsolattartó dokumentumokat,
 • betartani a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait, a biztonságos internethasználat előírásait,
 • készségszinten – önállóan és kreatívan – alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket,
 • a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási teendőket ellátni.

Üzleti kommunikáció és protokoll

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítani és alkalmazni a munkahelyi munkatevékenységben a kapcsolattartás különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát,
 • irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában a szituációnak megfelelően,
 • alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési szabályokhoz,
 • aktívan részt venni a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Irodai asszisztens (számítógépes adatrögzítő) képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni, és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani,
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában,
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni,
 • iratokat és dokumentumokat kezelni,
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni,
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.

A SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • Feladatvégzéséhez előkészíteni a technikai és tárgyi feltételeket.
 • Munkafeladataihoz kezelni a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes állapotukról.
 • Adatbeviteli feladatot végezni a tízujjas vakírás magas szintű technikájával.
 • Diktálás után írni, hangrögzítőre felvett hanganyagot átírni.
 • Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másolni.
 • Dokumentumot szerkeszteni szövegszerkesztő programmal.
 • Iratokat, üzleti leveleket készíteni a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően.
 • Alkalmazni a körlevélkészítés technikáját.
 • Táblázatkezelő programot alkalmazni: kalkulációt, kimutatást, diagramot készíteni, számításokat végezni.
 • Adatbázis-kezelő programot alkalmazni: adatbázist létrehozni, adatot feltölteni, egyszerű szűrést végezni.
 • Prezentációt készíteni saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.
 • Levelezést folytatni külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan.
 • Információ-feldolgozási tevékenységet folytatni: keresőprogramot használni információ gyűjtéséhez. Betartani a biztonságos internethasználat szabályait.
 • Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyelni a nyelvhelyességi és nyelvhasználati szabályok betartására. Alkalmazni az üzleti nyelvi kultúra szabályait.
 • Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket.
 • Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét.
 • Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak.

A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja.

A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti.

A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt.

Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít.

Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét.

Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez.

A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.

Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ.

Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség, foglalkozásegészségügyi alkalmasság

A tervezett képzési idő: 84 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Gépírás és irodai alkalmazások

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítva a tízujjas vakírás alapjait írásbeli teendőket elvégezni,
 • kialakítani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket,
 • megismerni a különböző típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait,
 • elkészíteni a hivatali, üzleti élet dokumentumait,
 • önállóan megfogalmazni a munkahelyi kapcsolattartó dokumentumokat,
 • betartani a hagyományos és elektronikus levelezés illemszabályait, a biztonságos internethasználat előírásait,
 • készségszinten – önállóan és kreatívan – alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket,
 • a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, tárolási teendőket ellátni.

Üzleti kommunikáció és protokoll

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elsajátítani és alkalmazni a munkahelyi munkatevékenységben a kapcsolattartás különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát,
 • irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában a szituációnak megfelelően,
 • alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési szabályokhoz,
 • aktívan részt venni a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK