Abban az esetben, ha felnőttképzés keretében tanulunk, felnőttképzési jogviszony jön létre. Az erre vonatkozó szerződés tartalma kötött, viszont a jogszabály nem minden esetben írja elő az írásbeli formát. Ha nem szakképesítésről, részszakmáról vagy pályázati forrásból megvalósuló képzésről beszélünk, szerződést szóban is tudunk kötni – fontos azonban, hogy ezt minden esetben a feltételek ismeretében tegyük meg. A legtöbb információ könnyen elérhető (például a képzés neve, óraszáma, tartalma), a résztvevők és képzők jogai, kötelezettségei azonban esetenként háttérbe szorulhatnak. 

Cégcsoportunk általánosan az alábbiak szerint fogalmazta meg ezeket. 

A résztvevőnek joga van a képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatáshoz, az elvárt színvonalú oktatáshoz, adatainak megfelelő kezeléshez (a felnőttképzési törvény szerint adatok GDPR előírások szerint). Amennyiben az adott tanfolyam esetében lehetséges, kérhető az előzetesen megszerzett tudás felmérése, beszámítása, melyet ekkor a képzőnek biztosítania kell. Az órákon való részvétel, hozzáférés biztosítása alapvetően az előzetesen egyeztetett fizetési ütemezés teljesítéséhez kötött. Amennyiben a képzési díj kifizetése részletekben történik és résztvevő elmulasztja a fizetési határidőt, a képzőnek joga van az órák látogatását, oktatási anyaghoz való hozzáférést átmenetileg felfüggeszteni, illetve a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Ha a képzési díj a megadott határidőre teljes mertékben nem kerül kiegyenlítésre, a képző nem köteles a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt kiállítani. 

Természetesen előfordul, hogy valaki bármilyen ok miatt nem tud részt venni valamelyik foglalkozáson. Ebben az esetben kérjük ezt mindenképpen jelezni, a pótlás minden esetben ajánlott (erre biztosítunk lehetőséget), mivel a képzési programban meg van határozva, mennyi a megengedett hiányzás. Ennek túllépése esetén szintén nem tudunk tanúsítványt kiállítani, illetve vizsgát nem lehet tenni. 

Előfordulhat, hogy valaki kénytelen a tanfolyamot félbehagyni. Ezt szintén írásban kell jelezni a képző felé. Ennek dátuma szerint történik meg a pénzügyi elszámolás, a lehetséges igazolások kiadása (pl. tananyagegységek elvégzéséről). A pénzügyi elszámolás alapja a kedvezmények nélküli képzési díj. 

Amennyiben a résztvevő a képző hibájából nem tudja elvégezni a tanfolyamot, úgy a képző a saját költségén biztosítja, hogy a résztvevő a képzést egy másik képzés keretében tehesse meg (jogszabály erre a lehetőségre vagyoni biztosítékot ír elő). Ha a képzésben résztvevő a képzőnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ezek a kérdések a jogszabály szerinti vis major esetekre természetesen nem vonatkoznak. 

A szerződés módosítása a felek együttes megállapodása alapján írásban történhet.

Ha a résztvevő bármilyen okból elégedetlen a képzéssel vagy a szervezéssel, ezt jelezheti a képző felé (adott esetben panaszt tehet), aki ezt köteles kivizsgálni és annak eredményéről őt tájékoztatni. Amennyiben békés úton nem sikerül a vitás kérdéseket rendezni, a képző székhelye szerinti illetékes bíróság illetékessége kerül kikötésre.

gabrielle-henderson-hjckknwcxxq-unsplash.jpg

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.