Külkereskedelmi ügyintéző (Export koordinátor)

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! Bővebb információk

Időtartam: 5 hónap

Képzés díja: 120 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft

Helyszín: Online

szakképesítés azonosító száma: 04165020

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

Hétköznap (péntek délután 14:00-18:00) és/vagy hétvégén (szombat délelőtt 8:00-12:00)
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

  A kedvezmények nem vonhatók össze!

 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Kérdésed van?

Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása


EXPORT KOORDINÁTOR KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek hozzájárulni a
vállalati exportstratégia megvalósításához, segíteni a vállalkozás eredményesebb külpiaci
üzletkötését és értékesítését, egyúttal csökkentve az üzleti kockázatokat, veszteségeket.
A szakképesítés megszerzése segítheti a külkereskedelemmel kapcsolatba kerülő, szakmát gyakorló
szakemberek exportpiaci szakmai ismereteinek bővítését is.

 

AZ EXPORT KOORDINÁTOR …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • értelmezni a külgazdasági fogalmakat és külgazdasági jellegű eseményeket,
 • lehatárolni az export és import fogalmait és jelentőségét,
 • értelmezni a kereskedelempolitikai alapelveket saját tevékenységére vonatkozóan,
 • azonosítani a saját munkájához kapcsolódó nemzetközi jogszabályi környezet elemeit,
 • beazonosítani a saját munkakörben releváns külgazdasági intézményeket, és ügyfélként a
  szolgáltatások igénybevételét kezdeményezni,
 • értelmezni az Európai Unió áruk és szolgáltatások szabad áramlásának alapelvét, és a
  tagországokra vonatkozó szabályokat,
 • értelmezni Magyarország nemzetközi kapcsolataira vonatkozó elemzéseket, híreket,
 • felismerni egy termék vagy a szolgáltatás piackutatási lépéseit,
 • adott célpiacra vonatkozóan gyakorlatban végrehajtani kutatási részfeladatokat,
 • javaslatot tenni a piackutatásban az árképzés során követendő módszertanra,
 • marketingstratégiát készíteni,
 • beazonosítani az értékelési folyamat adott szakaszában felhasználható marketing
  kommunikációs eszközöket,
 • beazonosítani a cég és a termék célpiacra szánt marketingstratégiáját, és ennek megfelelően
  pozícionálni a terméket,
 • beazonosítani a külkereskedelmi ügyletek közötti különbségeket és fel tudja sorolni a
  sajátosságait,
 • beazonosítani a nemzetközi ügylet résztvevőit, különböző kereskedőtípusokat, azok
  feladatait, jogkörét,
 • beazonosítani a külkereskedelmi ügylet szakaszait és átlátni az előkészítés, megkötés,
  teljesítés teljes folyamatát,
 • beazonosítani a külkereskedelmi ügylethez kapcsolódóan a munkaköréhez tartozó feladatait,
 • felismerni az ügylethez kapcsolódó főbb kockázattípusokat és értékelni őket,
 • átlátni a fuvarozási és szállítmányozási szerződéseket, és a vállalaton belüli és vállalatok
  közötti logisztikai folyamatokat,
 • meghatározni a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükséges okmánytípusokat,
 • beazonosítani a külkereskedelmi ügylet típusának megfelelő értékpapírokat,
 • beazonosítani és értelmezni a nemzetközi fizetési módozatokat, biztosítékokat,
  biztosításokat,
 • értelmezi egy nemzetközi adásvételi szerződés főbb pontjait, és megnevezni a kötelező,
  kritikus szerződéses feltételeket és elemeket,
 • külföldi értékesítésre vonatkozó ajánlatot összeállítani,
 • mérni a nemzetközi adásvételi ügylet eredményességét,
 • felépíteni a tárgyalási stratégiát, meghatározni a tárgyalás menetét kritikusan befolyásoló
  elemeket, kiszűrni a releváns információkat,
 • meghatározni a projekt célját, főbb mérföldköveit, beazonosítani a felhasználni kívánt
  erőforrásokat,
 • követni a projektköltségeket.

 

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.

 

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

Az export koordinátor napi munkája során hozzájárul a vállalati exportstratégia megvalósításához, segíti a vállalkozás eredményesebb külpiaci üzletkötését és értékesítését, egyúttal csökkentve az üzleti kockázatokat, veszteségeket. Az export koordinátor közreműködik a külkereskedelmi ügylet előkészítésében, operatív szinten megszervezi és lebonyolítja a külkereskedelmi ügyletet a teljes értékesítési lánc mentén felettesi irányítással és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat.
Ismeri a versenytársak elemzésére és figyelésére vonatkozó módszertanokat, képes önállóan elemző részfeladatokat elvégezni. Megszervezi az exportpiacokon a termékek külpiaci promóciós megjelenési eseményeit, aktívan szervezi és támogatja a cég exportpromóciós tevékenységét.
Új potenciális vevőket keres és a meglévő ügyfelekkel tartja a kapcsolatot. Naprakészen követi a teljesítés teljes folyamatát, az árajánlat összeállításától a szállítmány nyomon követésén át a számlázási folyamatokig. Kezeli a beérkező panaszokat, reklamációkat, kiértékeli az ügyletet.

 

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
Iskolai előképzettség:
Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 300 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Nemzetközi gazdasági alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen értelmezni

 • a külgazdasági fogalmakat és külgazdasági jellegű eseményeket,
 • az export és import fogalmait és jelentőségét,
 • a kereskedelempolitikai alapelveket saját tevékenységére vonatkozóan, és azonosítani a saját munkájához kapcsolódó nemzetközi jogszabályi környezet elemeit,
 • a saját munkakörében releváns külgazdasági intézményeket, és ügyfélként a szolgáltatások igénybevételét,
 • az Európai Unió áruk és szolgáltatások szabad áramlásának alapelvét, és a tagországokra vonatkozó szabályokat,
 • Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolataira vonatkozó elemzéseket, híreket.

 

Nemzetközi ügylet menedzsment

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • használni a külkereskedelmi ügylet előkészítéséhez kapcsolódó a piackutatási és árképzési módszertanokat, a marketing mix megfelelő elemei az értékesítési fázisnak megfelelően,
 • a marketing stratégiai módszertant gyakorlatban alkalmazni,
 • marketingstratégiát készíteni, a reális piaci helyzetet felmérni és megismerni,
 • együttműködni marketing szakemberekkel, a termék célpiaci értékesítési és marketing stratégiájának kialakításában,
 • azonosítani a külkereskedelmi ügyletek közötti különbségeket és fel tudja sorolni a sajátosságait,
 • azonosítani a nemzetközi ügylet résztvevőit, különböző kereskedőtípusokat, azok feladatait, jogkörét,
 • azonosítani a külkereskedelmi ügylet szakaszait és átlátni az előkészítés, megkötés, teljesítés teljes folyamatát,
 • felismerni az ügylethez kapcsolódó főbb kockázattípusokat és értékelni őket,
 • meghatározni a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához szükséges okmánytípusokat,
 • azonosítani és értelmezni a nemzetközi fizetési módozatokat, biztosítékokat, biztosításokat,
 • a külkereskedelmi ügylet lebonyolításához kapcsolódó elektronikus vagy papír alapú dokumentációt kitölteni, értelmezni.

 

Nemzetközi kapcsolatépítési technikák

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • meghatározni az értékesítési folyamat főbb mérföldköveit az ügyfelek felderítésétől egészen az üzlet megkötéséig és utókövetéséig,
 • meghatározni az előadás céljait, a prezentáció felépítését az érdeklődés maximális fenntartása és az érzelmi önmenedzselési technikák alkalmazása mellett,
 • felépíteni a tárgyalási stratégiát, meghatározni a tárgyalás menetét kritikusan befolyásoló elemeket, kiszűrni a releváns információkat, beazonosítani a tárgyalás során használt non- verbális kommunikációs jelzéseket,
 • alkalmazni a hatékony és diplomatikus kommunikációs stílust saját érdekeinek érvényesítésére az ügyfél, munkatársak és egyéb beszállítók álláspontjának figyelembevétele mellett,
 • meghatározni a projekt célját, főbb mérföldköveit, beazonosítani a felhasználni kívánt erőforrásokat, követni a projektköltségeket.

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.
A képesítő vizsga részletes leírása:
A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Logisztikai feldolgozó
 • Vámügyintéző
 • Raktáros
 • Raktárvezető
Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.