Logisztikus

Logisztikus

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 10415006

404 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

270 000 Ft

Ismerd meg a legújabb logisztikai technológiákat és módszereket, tanuld meg kezelni az ellátási láncokat, optimalizálni a raktározást és hatékonyan irányítani a szállítási folyamatokat.

Időtartam: 404 óra
Kezdési időpont: 2024-03-26
Ismerd meg a legújabb logisztikai technológiákat és módszereket, tanuld meg kezelni az ellátási láncokat, optimalizálni a raktározást és hatékonyan irányítani a szállítási folyamatokat.


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-31

Képzés díja: 270 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

404 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

270 000 Ft

Logisztikus

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 10415006

Ismerd meg a legújabb logisztikai technológiákat és módszereket, tanuld meg kezelni az ellátási láncokat, optimalizálni a raktározást és hatékonyan irányítani a szállítási folyamatokat.

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?

Időtartam: 404 óra
Kezdési időpont: 2024-03-26


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-31

Képzés díja: 270 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

szakképesítés azonosító száma: 10415006

LOGISZTIKUS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik és alkalmazzák a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Eredményesen ellátják a beszerzési, termelési, készletezési, raktározási, elosztási logisztika területén a szükséges feladatokat.

 

A logisztikus képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • az ellátási lánc összes szintjén alkalmazni a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat,
 • alkalmazni a logisztikai alapismeretekben elsajátított ismereteket,
 • eredményesen ellátni a logisztikus programkövetelményben meghatározott feladatait a beszerzési, termelési, készletezési, raktározási, elosztási logisztika területén,
 • alkalmazni a minőségirányítási rendszerek, különösen az ISO 9001 előírásait munkavégzése során a logisztikában.

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A logisztikus tevékenyen részt vesz a logisztikai folyamatokban, ismeri és az ellátási lánc összes szintjén alkalmazza a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Ismeri a beszerzési logisztikai terület folyamatait, képes kapcsolatot tartani a beszállítókkal, az általuk nyújtott beszállítási szolgáltatásokat értékeli, amelyek alapján megrendeli a szükséges terméket, szolgáltatást.

A termelési logisztika területén képes biztosítani a termelési folyamatok részére szükséges anyagot, szolgáltatást, ismeri a szükséges műveleteket és számításokat.

A készletezési logisztika területén ismeri a raktári folyamatokat, részt vesz azok működtetésében, együttműködik a raktárirányítás vezetésével.

Az elosztási logisztika területén ismeri a kiszállítási módozatokat, együttműködik a csomagolási és a kiszállítási tevékenység irányítóival.

Ismeri a reverz (visszutas) logisztika feladatait, a környezetvédelem által megkövetelt hatékony és biztonságos hulladékfeldolgozás alapelveit.

Képes a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatainak teljesítésére, a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat a saját területén hatékonyan alkalmazza.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

 

A tervezett képzési idő: 404 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Logisztikai alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • megismerni a vállalat logisztikai rendszerének felépítését, sajátosságait,
 • ismerni az ellátási lánc fogalmát, szereplőit és tisztában legyen saját feladataival az ellátási láncban.
 • ismerni a mikrologisztikai rendszerek összetételét, sajátosságait, működési alapjait,
 • ismeri munkahelyének és feladatkörének helyét az ellátási láncban, képes a feladatok megoldására.

 

Beszerzési logisztika

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • átlátni a beszerzési logisztikai terület folyamatait, megoldani a beszerzés feladatait,
 • beazonosítani a beszerzési szükségleteket,
 • kiválasztani a beszerzésre kerülő termékek és szolgáltatások beszállítóit. Értékelni a beszállítók ajánlatait,
 • meghatározni egy adott termék gyártásának vagy beszerzésének feltételeit,
 • ismerni a beszerzés követelményeit, körülményeit és lehetőségeit,
 • Ismerni működési területének beszerzési forrásait, lehetőségeit.

 

Termelési logisztika

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a termelés logisztikai feladatainak megoldására,
 • termeléssel, munkaerőszükséglettel kapcsolatos számításokat végezni,
 • összegyűjteni és dokumentálni a gyártási folyamatok logisztikai költségeinek adatait, és képes rendszerezni azokat,
 • elemezni a gyártóeszközök teljes eszköz-hatékonysági mutatóját,
 • a gyártási megrendeléseket különböző módszerek szerint ütemezni,
 • megtervezni a termelési folyamat anyagszükségletét.
 • Ismeri a különböző gyártási rendszerek és folyamatok jellemzőit,
 • ismeri a termelési folyamat anyagszükségletének meghatározásához szükséges tervezési módszereket,
 • ismeri a termelési folyamatok azon logisztikai adatait, amelyek a költségelemzéshez szükségesek.

 

Készletezési logisztika

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • készletgazdálkodást végezni,
 • nyilvántartani a különböző anyagnemek készlet nagyságát,
 • részt venni a készlet értékelési számításokban.
 • Ismeri a készletgazdálkodás elméletét, a készletezési modellek típusait, a forgási idő és a sebesség számítási módját kronologikus átlaggal,
 • ismeri a készletértékelés FIFO-, LIFO- és HIFO-elv szerinti módszerét.

 

Elosztási logisztika

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • elosztási logisztikai feladatokat és számításokat végezni,
 • elosztási szükséglet-tervezést végezni,
 • megtervezni az áruelosztási körjáratok útvonalát,
 • részt venni a reverz (visszautas) logisztikai folyamatokban,
 • a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározni a szükségleteket, majd adatokat szolgáltatni a gyártás tervezéshez.
 • elosztási szükséglettervezési feladatot megoldani.
 • Ismeri a kiszállítás közúti, vasúti, folyami, tengeri és légi módozatainak jellemzőit és követelményeit,
 • Ismeri az elosztási logisztika elméletét.

 

Minőség a logisztikában

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tevékenysége során alkalmazni a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat,
 • teljesíteni a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatait,
 • a logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóival kapcsolatos, alapvető statisztikai számításokat végezni.
 • Ismeri a minőségirányítás különböző rendszereit, azok célját, jellemzőit és módszereit.

   

   

  A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

  A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

  Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

  Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

  A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

  A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
  • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 50 %-os szinten teljesítette.

   

  A képesítő vizsga

  Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

  A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

  A képesítő vizsga részletes leírása:

  A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

   

  KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

  • Logisztikai feldolgozó
  • Vámügyintéző
  • Raktáros
  • Raktárvezető

   

  A PERFEKT előnyei

  Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

  Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

  Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

  Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

  Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

  Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

  Felmentési lehetőségek
  Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

  Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

  Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
  Élő online konzultációk
  E-learning tananyagok
  Nincsenek rejtett költségek
  Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
  Visszanézhető konzultációs videók
  Záróvizsgák elérhetőgésge
  Online tanulói közösség

  Jelentkezés

  Jelentkezz a Logisztikus képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

  Általános adatok


  Születési adatok


  Oktatási adatok


  Lakhely adatok


  További adatok  Hírlevél feliratkozás

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

  Képzés részletes leírása

  szakképesítés azonosító száma: 10415006

  LOGISZTIKUS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

  olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik és alkalmazzák a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Eredményesen ellátják a beszerzési, termelési, készletezési, raktározási, elosztási logisztika területén a szükséges feladatokat.

   

  A logisztikus képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

  • az ellátási lánc összes szintjén alkalmazni a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat,
  • alkalmazni a logisztikai alapismeretekben elsajátított ismereteket,
  • eredményesen ellátni a logisztikus programkövetelményben meghatározott feladatait a beszerzési, termelési, készletezési, raktározási, elosztási logisztika területén,
  • alkalmazni a minőségirányítási rendszerek, különösen az ISO 9001 előírásait munkavégzése során a logisztikában.

   

  SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

  A logisztikus tevékenyen részt vesz a logisztikai folyamatokban, ismeri és az ellátási lánc összes szintjén alkalmazza a logisztikai szolgáltatások működéséhez szükséges műveleteket és számításokat. Ismeri a beszerzési logisztikai terület folyamatait, képes kapcsolatot tartani a beszállítókkal, az általuk nyújtott beszállítási szolgáltatásokat értékeli, amelyek alapján megrendeli a szükséges terméket, szolgáltatást.

  A termelési logisztika területén képes biztosítani a termelési folyamatok részére szükséges anyagot, szolgáltatást, ismeri a szükséges műveleteket és számításokat.

  A készletezési logisztika területén ismeri a raktári folyamatokat, részt vesz azok működtetésében, együttműködik a raktárirányítás vezetésével.

  Az elosztási logisztika területén ismeri a kiszállítási módozatokat, együttműködik a csomagolási és a kiszállítási tevékenység irányítóival.

  Ismeri a reverz (visszutas) logisztika feladatait, a környezetvédelem által megkövetelt hatékony és biztonságos hulladékfeldolgozás alapelveit.

  Képes a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatainak teljesítésére, a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat a saját területén hatékonyan alkalmazza.

   

  A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

  Érettségi végzettség

   

  A tervezett képzési idő: 404 óra

   

  A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

  Logisztikai alapismeretek

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • megismerni a vállalat logisztikai rendszerének felépítését, sajátosságait,
  • ismerni az ellátási lánc fogalmát, szereplőit és tisztában legyen saját feladataival az ellátási láncban.
  • ismerni a mikrologisztikai rendszerek összetételét, sajátosságait, működési alapjait,
  • ismeri munkahelyének és feladatkörének helyét az ellátási láncban, képes a feladatok megoldására.

   

  Beszerzési logisztika

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • átlátni a beszerzési logisztikai terület folyamatait, megoldani a beszerzés feladatait,
  • beazonosítani a beszerzési szükségleteket,
  • kiválasztani a beszerzésre kerülő termékek és szolgáltatások beszállítóit. Értékelni a beszállítók ajánlatait,
  • meghatározni egy adott termék gyártásának vagy beszerzésének feltételeit,
  • ismerni a beszerzés követelményeit, körülményeit és lehetőségeit,
  • Ismerni működési területének beszerzési forrásait, lehetőségeit.

   

  Termelési logisztika

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • a termelés logisztikai feladatainak megoldására,
  • termeléssel, munkaerőszükséglettel kapcsolatos számításokat végezni,
  • összegyűjteni és dokumentálni a gyártási folyamatok logisztikai költségeinek adatait, és képes rendszerezni azokat,
  • elemezni a gyártóeszközök teljes eszköz-hatékonysági mutatóját,
  • a gyártási megrendeléseket különböző módszerek szerint ütemezni,
  • megtervezni a termelési folyamat anyagszükségletét.
  • Ismeri a különböző gyártási rendszerek és folyamatok jellemzőit,
  • ismeri a termelési folyamat anyagszükségletének meghatározásához szükséges tervezési módszereket,
  • ismeri a termelési folyamatok azon logisztikai adatait, amelyek a költségelemzéshez szükségesek.

   

  Készletezési logisztika

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • készletgazdálkodást végezni,
  • nyilvántartani a különböző anyagnemek készlet nagyságát,
  • részt venni a készlet értékelési számításokban.
  • Ismeri a készletgazdálkodás elméletét, a készletezési modellek típusait, a forgási idő és a sebesség számítási módját kronologikus átlaggal,
  • ismeri a készletértékelés FIFO-, LIFO- és HIFO-elv szerinti módszerét.

   

  Elosztási logisztika

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • elosztási logisztikai feladatokat és számításokat végezni,
  • elosztási szükséglet-tervezést végezni,
  • megtervezni az áruelosztási körjáratok útvonalát,
  • részt venni a reverz (visszautas) logisztikai folyamatokban,
  • a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározni a szükségleteket, majd adatokat szolgáltatni a gyártás tervezéshez.
  • elosztási szükséglettervezési feladatot megoldani.
  • Ismeri a kiszállítás közúti, vasúti, folyami, tengeri és légi módozatainak jellemzőit és követelményeit,
  • Ismeri az elosztási logisztika elméletét.

   

  Minőség a logisztikában

  A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

  • tevékenysége során alkalmazni a vállalat minőségirányítási rendszerében előírtakat,
  • teljesíteni a logisztikai folyamatok minőségbiztosítási feladatait,
  • a logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóival kapcsolatos, alapvető statisztikai számításokat végezni.
  • Ismeri a minőségirányítás különböző rendszereit, azok célját, jellemzőit és módszereit.

    

    

   A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

   A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

   Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

   Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

   A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

   A tanúsítvány kiadásának feltételei:

   • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
   • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 50 %-os szinten teljesítette.

    

   A képesítő vizsga

   Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

   A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

   A képesítő vizsga részletes leírása:

   A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

    

   KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

   • Logisztikai feldolgozó
   • Vámügyintéző
   • Raktáros
   • Raktárvezető