Munkavédelmi előadó

Munkavédelmi előadó

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 10224002

8 hónap

300 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

200 000 Ft

Vedd át az irányítást a munkahelyi biztonság és egészség terén, és légy az elővigyázatosság szakértője a munkavédelmi előadó képzésünkön!Kedvezmények:

 • Részletfizetési lehetőség
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

Képzési díj tartalma:

 • e-learning tananyagok díja
 • vizsgafelkészítő konzultációs órák díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-05-10

Ütemezés:
A képzési forma kombinált
élő online konzultáció (Teams platformon): heti 1 szombaton 08:00-12:30
e-learning tananyag (Perfekt e-learning rendszerben): saját időbeosztás szerint

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-17

Képzés díja: 200 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

További információk?
+36 30 445 4490
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

8 hónap

300 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

200 000 Ft

Munkavédelmi előadó

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 10224002

Vedd át az irányítást a munkahelyi biztonság és egészség terén, és légy az elővigyázatosság szakértője a munkavédelmi előadó képzésünkön!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • Részletfizetési lehetőség
 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek

Képzési díj tartalma:

 • e-learning tananyagok díja
 • vizsgafelkészítő konzultációs órák díja
 • gyakorló feladatok
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

További információk?
+36 30 445 4490

Jelentkezni szeretnél? Kattints ide!

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-05-10

Ütemezés:
A képzési forma kombinált
élő online konzultáció (Teams platformon): heti 1 szombaton 08:00-12:30
e-learning tananyag (Perfekt e-learning rendszerben): saját időbeosztás szerint

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-17

Képzés díja: 200 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

szakképesítés azonosító száma: 10224002

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Munkavédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét, felismerni a munkavégzés során fellépő veszélyeket és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tenni.

 

A munkavédelmi előadó a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez;
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek munkavédelmi előadó szakképesítéssel láthatók el;
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni;
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni;
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani;
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését;
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során;
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

 

Szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 300 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Munkavédelmi jogszabályok, előírások és dokumentumok

A tananyagegység célja:

 • a munkavédelemmel kapcsolatos alapvető jogszabályok és munkavédelmi dokumentumfajták megismerése.

 

Biztonságos munkakörnyezet, biztonságos munkavégzés

A tananyagegység célja:

 • azoknak a szakterületre vonatkozó előírásoknak és teendőknek a megismerése, amelyek nélkülözhetetlenek a biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez.

 

Kockázatértékelés, mentési terv, egyéni védőeszközök

A tananyagegység célja:

 • a kockázatértékelésre vonatkozó szakmai követelmények megismerése, munkahigiénés mérések elvégzése. A mentési terv elkészítése. Az egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése.

 

Munkavédelmi oktatás

A tananyagegység célja:

 • a munkavédelmi előadó egyik rendszeresen ellátandó feladatával kapcsolatos szabályozás megismerése, felkészítés az oktatás megtartására.

 

Munkavédelmi ellenőrzések, vizsgálatok

A tananyagegység célja:

 • a különféle ellenőrzésekhez, vizsgálatokhoz kapcsolódó ismeretek áttekintése, a megvalósítási technikák elsajátítása.

 

Munkavédelmi kivizsgálások, felülvizsgálatok

A tananyagegység célja:

 • a különféle kivizsgálásokhoz, felülvizsgálatokhoz kapcsolódó ismeretek áttekintése, a megvalósítási technikák elsajátítása.

 

Munkavédelmi kapcsolatok

A tananyagegység célja:

 • A munkavédelmi előadó szerteágazó kapcsolatrendszerének áttekintése, a hatékony kommunikáció és a konfliktuskezelés módszereinek megismerése.

 

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Tűzvédelmi előadó
 • Tűzvédelmi főelőadó

 

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Munkavédelmi előadó képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokA Perfekt Zrt. képviselőjeként jelen nyilatkozattal igazolom, hogy a felnőttképző intézményünk által szervezett képzésekre vonatkozó felnőttképzési szerződés, a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően, bejelentett képzés esetén szóban-, engedélyezett képzés esetén írásban, minden alkalommal megkötésre kerül a képzésben résztvevő, és a Perfekt Zrt. között.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 10224002

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a Munkavédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét, felismerni a munkavégzés során fellépő veszélyeket és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tenni.

 

A munkavédelmi előadó a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez;
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek munkavédelmi előadó szakképesítéssel láthatók el;
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni;
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni;
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani;
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését;
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során;
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

 

Szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, egészségügyi alkalmasság

 

A tervezett képzési idő: 300 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Munkavédelmi jogszabályok, előírások és dokumentumok

A tananyagegység célja:

 • a munkavédelemmel kapcsolatos alapvető jogszabályok és munkavédelmi dokumentumfajták megismerése.

 

Biztonságos munkakörnyezet, biztonságos munkavégzés

A tananyagegység célja:

 • azoknak a szakterületre vonatkozó előírásoknak és teendőknek a megismerése, amelyek nélkülözhetetlenek a biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez.

 

Kockázatértékelés, mentési terv, egyéni védőeszközök

A tananyagegység célja:

 • a kockázatértékelésre vonatkozó szakmai követelmények megismerése, munkahigiénés mérések elvégzése. A mentési terv elkészítése. Az egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése.

 

Munkavédelmi oktatás

A tananyagegység célja:

 • a munkavédelmi előadó egyik rendszeresen ellátandó feladatával kapcsolatos szabályozás megismerése, felkészítés az oktatás megtartására.

 

Munkavédelmi ellenőrzések, vizsgálatok

A tananyagegység célja:

 • a különféle ellenőrzésekhez, vizsgálatokhoz kapcsolódó ismeretek áttekintése, a megvalósítási technikák elsajátítása.

 

Munkavédelmi kivizsgálások, felülvizsgálatok

A tananyagegység célja:

 • a különféle kivizsgálásokhoz, felülvizsgálatokhoz kapcsolódó ismeretek áttekintése, a megvalósítási technikák elsajátítása.

 

Munkavédelmi kapcsolatok

A tananyagegység célja:

 • A munkavédelmi előadó szerteágazó kapcsolatrendszerének áttekintése, a hatékony kommunikáció és a konfliktuskezelés módszereinek megismerése.

 

 

A képésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Tűzvédelmi előadó
 • Tűzvédelmi főelőadó

 

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.