Nyomástartó berendezés kezelője, Nyomástartóedény-gépész továbbképzés

Mire jogosít fel a képzés?

– hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett továbbképzés

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet és a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti, a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai továbbképzés, mely az Nyomástartóedény-gépész vagy Nyomástartó berendezés kezelő OKJ szerinti vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel vagy képesítő bizonyítvánnyal rendelkező résztvevőket készíti fel a vonatkozó jogszabályok és szabványok áttekintésével, a változások kiemelésével a munkakörük betöltésére.

A munkaterület leírása

A szakképesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, a szakképesítésének megfelelő veszélyességi kategóriába tartozó gázt, illetve folyadékot használó technológia kezelése, melyek túlnyomása a 0,5 bárt meghaladja, mint pl. az olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológia, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések. Feladata továbbá az ezen berendezésekhez kapcsolódó csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák, szerelési műveletek elvégzése és dokumentálása számítógéppel. Az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végzi. Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések folyamatos üzemeltetését, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.

A nyomástartó berendezés kezelője szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül).

A nyomástartóedény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az NR. hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
 • beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
 • a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
 • a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
 • vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
 • dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
 • helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
 • nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni,
 • nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.

A továbbképzésen való részvétel 5 évenként kötelező.

A képzés lebonyolítása

 • A képzés időtartama 8 óra, 1 nap
 • A képzést követően azonos napon a vizsgát is megszervezzük

A képzés megkezdésének feltételei

 • Betöltött 18. életév
 • Nyomástartóedény-gépész vagy Nyomástartó berendezés kezelő OKJ szerinti vagy azzal egyenértékű szakképesítés vagy képesítő bizonyítvány.

A képzés szervezése

 • érdeklődésére a helyszínt és időpontot tartalmazó tájékoztatót és jelentkezési lapot küldünk,
 • ha vállalkozása saját munkavállalói számára kéri ajánlatunkat, igényeinek felmérésére megkeressük és egyedi ajánlatot készítünk,
 • a szakképesítő vizsga szervezésére jogosult Független Vizsgaközponttal együttműködve a vizsga végéig segítjük a képzésben résztvevőinket,
 • vállalati finanszírozás esetén a megrendelővel kötünk szerződést.

Kapcsolat

Szilber Erzsébet
Ipari képzési központ vezető

Ingyenes konzultáció

Hogyan dolgozunk?

Képzés kiválasztása, konzultáció

Egyedi igények szerinti programkialakítás

Árajánlat

Képzés

Utánkövetés, értékelés