Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens + ajándék Bébiszitter képzéssel!

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01194002

8 hónap

904 óra

Online


Tapasztalt előadók

120 000 Ft

Készülj fel a jövő oktatásának kihívásaira és légy részese az új generáció fejlődésének! Most ajándék babysitter képzéssel.

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-22

Ütemezés:
Tervezetten heti 2 alkalmat jelent.
Péntek délután 14:30-19:00-ig és
Szombat: 8:00-13:00-ig

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-30

Képzés díja: 120 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

8 hónap

904 óra

Online


Tapasztalt előadók

120 000 Ft

Pedagógiai asszisztens + ajándék Bébiszitter képzéssel!

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 01194002

Készülj fel a jövő oktatásának kihívásaira és légy részese az új generáció fejlődésének! Most ajándék babysitter képzéssel.

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 8 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-22

Ütemezés:
Tervezetten heti 2 alkalmat jelent.
Péntek délután 14:30-19:00-ig és
Szombat: 8:00-13:00-ig

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-11-30

Képzés díja: 120 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • együttműködni más szakemberekkel,
 • felismerni a szociális problémákat,
 • felismerni a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra,
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére,
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére,
 • pontos, következetes munkára,
 • módszeres munkavégzésre,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretei alkalmazására,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére,
 • köznyelvi és szakmai szövegek írására.

A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni,
 • együttműködni más szakemberekkel,
 • szociális problémák felismerésére,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra,
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére,
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére,
 • ügyeleti feladatok ellátására,
 • pontos, következetes munkára,
 • módszeres munkavégzésre,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.

Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.

Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz.

Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére.

Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 904 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók, valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • megismerni a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló fejlődésének sajátosságait,
 • megismerni, értelmezni a csoportjába, osztályába járó gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait,
 • kielégíteni a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit,
 • segíteni a tevékenységek, tanórák előkészületében, a szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében,
 • figyelemmel kísérni a család és az intézmény közötti kapcsolatot, segíti az együttműködésüket,
 • felügyelni, segíteni a tanulót a szabadidős tevékenységekben.

Családpszichológiai alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás szabályai szerint végezni,
 • felismerni az egyéni, családi és krízishelyzeteket,
 • felismerni a család elemi életfeltételeinek hiányát,
 • a pedagógussal együttműködve előkészíteni a családlátogatást,
 • felvenni a kapcsolatot a családdal: telefonál, üzenő füzetbe ír, személyesen konzultál,
 • értelmezni, kezelni a családon belüli, valamint a család és az intézmény között kialakult konfliktusokat, alkalmazni a konfliktuskezelés különböző módszereit,
 • észlelni a gyermek, tanuló pszichés állapotának változásait, problémafeltárást végezni.

Szabadidőpedagógia

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • pedagógiailag hasznos szabadidős tevékenység megtervezésére, lebonyolítására,
 • élmény dús szabadidős programokat szervezni,
 • a pedagógus irányítása mellett részt venni az intézményen belüli és kívüli programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában,
 • közreműködni az intézményen kívüli szabadidős tevékenységek helyszínének előkészítésében, kiválasztásában,
 • a pedagógus instrukciói alapján részt venni a játéktevékenységek feltételeinek megteremtésében,
 • megismerni a családok megfigyelésének szempontjait,
 • előkészíteni a szülői értekezletet, nyílt napot, fogadó órát: értesíti a szülőt, termet rendez,
 • bevonni a családot a programokba, ünnepélyekbe,
 • együttműködni más szakemberekkel.

Gondozás és egészségnevelés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az egészségnevelés, egészségvédelem céljainak megvalósítása érdekében megfelelő gondozási-nevelési módszereket alkalmazni,
 • részt venni a gyermek higiénés szokásainak kialakításában,
 • megtanítani a gyermeknek a helyes mosdóhasználatot,
 • segíteni az öltözködésben,
 • megtanítani az öltözködés szabályait,
 • segíteni a toalett-használat során,
 • segíteni a kulturált étkezési szokások kialakításában,
 • lázat mérni, lázat csillapítani,
 • gondozni a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Kommunikáció és viselkedéskultúra

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni a verbális és nonverbális és kommunikáció módjait,
 • meggyőző kommunikációjával hatni a tanítványokra,
 • kommunikációjában szem előtt tartani a 4É-t. (érthető, értelmes, érdekes, értékes),
 • alkalmazni az eredményes kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályait, elvárásait,
 • alkalmazni a helyzetnek megfelelő megszólítási és köszönési formákat,
 • betartani a telefonálás illemtanát,
 • kommunikációja során kialakítani a bizalmi légkört,
 • kulturáltan öltözködni, kiemelten figyelni testi higiénéjére.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Pedagógiai asszisztens + ajándék Bébiszitter képzéssel! képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek:

 • együttműködni más szakemberekkel,
 • felismerni a szociális problémákat,
 • felismerni a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra,
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére,
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére,
 • pontos, következetes munkára,
 • módszeres munkavégzésre,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretei alkalmazására,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére,
 • köznyelvi és szakmai szövegek írására.

A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS …

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni,
 • együttműködni más szakemberekkel,
 • szociális problémák felismerésére,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra,
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére,
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére,
 • ügyeleti feladatok ellátására,
 • pontos, következetes munkára,
 • módszeres munkavégzésre,
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni.

MIÉRT A PERFEKT A LEGJOBB VÁLASZTÁS?

 • Több évtizedes képzés- és vizsgaszervezési tapasztalattal rendelkezünk.
 • Évente közel tizenötezer résztvevő veszi igénybe szolgáltatásainkat és a megszerzett tudással sikeres vizsgát tesznek.
 • Oktatóink nagyszerűen felkészült, kiváló gyakorlati szakemberek, akik digitális oktatási módszerek alkalmazásával a sikeres vizsgafelkészítésen túl a szakmai munkában is azonnal hasznosítható tudást adnak át.
 • Ügyfélszolgálatainkon országszerte segítőkész, szakmailag felkészült munkatársaink fogadják Önt.
 • A felkészülést szakkönyvekkel, e-learning tananyagokkal, konzultációs lehetőségekkel támogatjuk.
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.

Hiszünk abban, hogy A TUDÁS A LEGJOBB BEFEKTETÉS!

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.

Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.

Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában.

Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz.

Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére.

Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A KÉPZÉSRŐL

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 904 óra

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók, valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • megismerni a csoportjába, osztályába járó gyermek, tanuló fejlődésének sajátosságait,
 • megismerni, értelmezni a csoportjába, osztályába járó gyermekek, tanulók egyéni sajátosságait,
 • kielégíteni a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló speciális igényeit,
 • segíteni a tevékenységek, tanórák előkészületében, a szükséges eszközök kiválasztásában, előkészítésében,
 • figyelemmel kísérni a család és az intézmény közötti kapcsolatot, segíti az együttműködésüket,
 • felügyelni, segíteni a tanulót a szabadidős tevékenységekben.

Családpszichológiai alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • tiszteletben tartani a gyermekek, tanulók valamint családtagjaik értékeit, autonómiáját,
 • munkáját előítélet-mentesen, és a titoktartás szabályai szerint végezni,
 • felismerni az egyéni, családi és krízishelyzeteket,
 • felismerni a család elemi életfeltételeinek hiányát,
 • a pedagógussal együttműködve előkészíteni a családlátogatást,
 • felvenni a kapcsolatot a családdal: telefonál, üzenő füzetbe ír, személyesen konzultál,
 • értelmezni, kezelni a családon belüli, valamint a család és az intézmény között kialakult konfliktusokat, alkalmazni a konfliktuskezelés különböző módszereit,
 • észlelni a gyermek, tanuló pszichés állapotának változásait, problémafeltárást végezni.

Szabadidőpedagógia

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • pedagógiailag hasznos szabadidős tevékenység megtervezésére, lebonyolítására,
 • élmény dús szabadidős programokat szervezni,
 • a pedagógus irányítása mellett részt venni az intézményen belüli és kívüli programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában,
 • közreműködni az intézményen kívüli szabadidős tevékenységek helyszínének előkészítésében, kiválasztásában,
 • a pedagógus instrukciói alapján részt venni a játéktevékenységek feltételeinek megteremtésében,
 • megismerni a családok megfigyelésének szempontjait,
 • előkészíteni a szülői értekezletet, nyílt napot, fogadó órát: értesíti a szülőt, termet rendez,
 • bevonni a családot a programokba, ünnepélyekbe,
 • együttműködni más szakemberekkel.

Gondozás és egészségnevelés

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az egészségnevelés, egészségvédelem céljainak megvalósítása érdekében megfelelő gondozási-nevelési módszereket alkalmazni,
 • részt venni a gyermek higiénés szokásainak kialakításában,
 • megtanítani a gyermeknek a helyes mosdóhasználatot,
 • segíteni az öltözködésben,
 • megtanítani az öltözködés szabályait,
 • segíteni a toalett-használat során,
 • segíteni a kulturált étkezési szokások kialakításában,
 • lázat mérni, lázat csillapítani,
 • gondozni a sajátos nevelési igényű gyermeket.

Kommunikáció és viselkedéskultúra

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni a verbális és nonverbális és kommunikáció módjait,
 • meggyőző kommunikációjával hatni a tanítványokra,
 • kommunikációjában szem előtt tartani a 4É-t. (érthető, értelmes, érdekes, értékes),
 • alkalmazni az eredményes kapcsolatépítés, kapcsolattartás szabályait, elvárásait,
 • alkalmazni a helyzetnek megfelelő megszólítási és köszönési formákat,
 • betartani a telefonálás illemtanát,
 • kommunikációja során kialakítani a bizalmi légkört,
 • kulturáltan öltözködni, kiemelten figyelni testi higiénéjére.

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 51 %-os szinten teljesítette.

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK