Utazási költségtérítési támogatás

Utazási költségtérítési támogatás

Az utazási költségtérítési támogatásról a Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendelet rendelkezik. Az elmúlt év során vezették be a korábbi papír alapú nyomtatvány helyett az elektronikus ügyintézést.

Jogosult

A beutalt vagy beutaló nélkül igénybe vevő biztosított, egészségügyi szolgáltatásra jogosult és ezek kísérője ha:

 • járóbeteg-szakellátásra,
 • fogászati szakellátásra,
 • fekvőbeteg-gyógyintézetbe,
 • gyógyászati ellátásra (gyógyászati segédeszköz),
 • rehabilitációra,

való megjelenésével összefüggésében utazási költség merül fel. A háziorvoshoz való utazáshoz nem jár utazási költségtérítési támogatás, mert az egészségügyi alapellátáshoz tartozik, amely után nem lehet igénybe venni.   

A jogosultságot az is meghatározza, hogy az ellátást csak a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni.

 Ez az egészségügyi szolgáltató az, amely a biztosított:

 • lakhelyéhez,
 • tartózkodási helyéhez,
 • szállásához,

közelebb esik, vagy ha szakmai indokok alapján ez nem lehetséges, akkor bármely más egészségügyi szolgáltató.

A településen belül a helyi utazásra, tömegközlekedésre nem vehető igénybe, csak a települések közötti helyközi busz, vonat és bizonyos feltételek esetén gépkocsival történő közlekedésre. Nem jogosult az akit, a betegszállító vagy a mentőszolgálat szállította az egészségügyi intézménybe, vagy onnan otthonába. 

A kérelmet ügyfélkapun keresztül, vagy aki írásban kéri, akkor az előírt nyomtatványon lehet kérelmezni a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, magyarországi lakcím hiányában a fővárosi egészségbiztosítónál. A kérelmet bármelyik kormányablaknál is be lehet nyújtani. Az igény visszamenőleg 6 hónapra érvényesíthető.

Összegének meghatározása

 • lakóhely, tartózkodási hely, szállás és az egészségügyi szolgáltató települései közötti legrövidebb, közúti útszakasz, amelyet az egészségbiztosító a saját nyilvántartása alapján határoz meg,
 • legfeljebb csak egy kísérőt illeti meg,
 • nyilatkozat alapján csökkenteni kell az utazási kedvezmény mértékével, (a nyilatkozatot az egészségbiztosítási szerv ellenőrzi),
 • több kedvezmény esetén a magasabb kedvezményt veszik figyelembe,
 • Menetjegyet nem kell csatolni!

Gépkocsival történő igénybevétel feltételei

 • Csak orvosszakmai vélemény alapján, akinek a betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedéssel nem képes utazni,
 • A támogatás összege 21,-Ft kilométerenként,
 • A kísérőt akkor is megilleti, ha a biztosított nem tud rövid időn belül visszatérni (üres járat). Ez például olyankor következik be, ha a beteget kórházba utalják műtétre, és csak néhány nap múlva térhet haza, akkor a kísérőt a hazatávozása, valamint a betegért a kórházba való utazásáért illeti meg,
 • A kísérőt naponta legfeljebb két út illeti meg,
 • A kísérőnek nem állapítható meg „üres járat”, ha az út a 100 km-t meghaladja (ez nem csak a gépkocsi esetében),
 • A kísérőnek az „üres járatra” kilométerenként 18,-Ft jár,
 • Nyilatkozat nélkül vagy valótlan nyilatkozat esetén nincs támogatás.

Az egészségbiztosítónál az elmúlt évben az Elektronikus Utazási Költség Elszámolás-támogató Rendszer (ELUKER) került bevezetésre, amelyen keresztül történik az ügyintézés. Ez a program kapcsolatban áll az egészségügyi szolgáltatókkal, akik a rendszerben rögzítik a beteg megjelenésének dátumát, kísérő szükségességét továbbá, hogy tömegközlekedésre alkalmas e. Az egészségügyi szolgáltató az adatokat visszamenőleg 8 napra rögzítheti, de ha az igény nem kerül rögzítésre, vagy a nyolc nap már eltelt, akkor nem jár a támogatás.

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.