Vállalkozási mérlegképes könyvelő

FONTOS!! 2024. július 1-től hatósági képzéssé alakultak át a könyvelő képzések, így eredményezve az óraszám, időtartam és az ár emelkedését.

Csatlakozz még most június 29-én elindult csoportunkhoz a korábbi kedvező feltételekért.

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információk

Az oktatás díja: 283 680 Ft + zárómérések díja + tankönyvek díja

Időtartam: 1,5 év
Kezdési időpont: 2024-06-29

Még csatlakozhatsz!

Képzés díja: 438 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft
Részletfizetési lehetőség
Extra tavaszi kedvezmények!

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2026-01-20

Helyszín: Online

szakképesítés azonosító száma: 04115002

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

 • Élő online konzultáció (Teams platformon) általánosan heti 1 alkalom késő délután 17.00 órától vagy szombat délelőtt 08:00-13:00
 • e-learning (SkillDict rendszerben): hétfőtől-péntekig saját időbeosztás szerint

 • +1 fő beiratkozása esetén, és visszatérő hallgatóknak 10% kedvezmény az oktatás díjából: 408 200 Ft
 • GYES,GYED lévőknek, kismamáknak 15% kedvezmény az oktatás díjából: 393 300 Ft
 • Egyösszegben fizetőknek 20% kedvezmény az oktatás díjából: 378 400 Ft
 • Az összes kedvezmény maximum: 20% lehet!
 • online konzultációs órák díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • Korlátlanul megtekinthető, visszanézhető videós tananyagok
 • RLB Könyvelő szoftver hozzáférés otthoni gyakorlásra.
 • Dr. Sztanó Imre: Számvitel alapjai szakkönyv online formában
 • gyakorló feladatok
 • Extra e-learning modul: AI használata a pénzügyekben – Mérleg és eredménykimutatás elemzése, egyszerűbb pénzügyi számítások, illetve projektek értékelése
 • Digitális készségfejlesztés – 4 előadásból álló webináriumot A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT!

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Kérdésed van?

Császár Viktória
Képzési referens
Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozás számviteléhez kapcsolódó feladatok ellátására, ezen belül

 • a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • analitikus nyilvántartások vezetésére,
 • gépi könyvelésre, a kapcsolódó kontírozással
 • beszámoló összeállítására,
 • az adókötelezettség teljesítésére,
 • pénzügyi kimutatások összeállítására, elemzésére, ellenőrzésére,
 • az adatvédelmi szabályok betartásával a pénzügyi, számviteli és egyéb iratanyagok kezelésére, az üzleti titkok megőrzésére,
 • az ellenőrzési folyamatok betartására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz

 • adatszolgáltatásra, azok ellenőrzésére, számítógépes programcsomag használatára, a bevitt adatok kódolására,
 • elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátására, bevallások, elektronikus bevallások készítésére,
 • pénzügyi, számviteli bizonylatok kiállítására, pénzügyi dokumentumok vezetésére,
 • analitikus könyvelés ellátására, számviteli szoftver használatára,
 • a vállalkozás számviteli politikája és a kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • beszámoló összeállítására, a pénzügyi kimutatások elemzésére,
 • az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartására.

A könyvelő szakma számos perspektívát kínál: az átlagnál magasabb kereseti lehetőséget, gyors elhelyezkedést és biztos állást, illetve változatos és független karrierutat biztosít.

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésé-re és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Gazdasági és jogi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók alapításával, működésével, megszűnésével, szüneteltetésével kapcsolatos jogszabályokat,
 • a tulajdonjog és kötelmi jog egyes kérdéseit értelmezni.

Vállalkozások pénzügyei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • eligazodni a pénzügyi rendszer intézményei között,
 • felismerni és kiválasztani a pénzügyi termékeket, akár finanszírozás, akár befektetés tekintetében,
 • átlátni a biztosítások szerepét,
 • pénzügyi számításokat végezni, a kapott eredményeit értelmezni,
 • a vállalkozás pénzügyi mutatóit meghatározni és elemzeni azokat a vállalkozásra nézve.

Könyvviteli ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a beszámoló részeit bemutatni,
 • a mérleg és leltár közti különbséget megmagyarázni, a leltározás folyamatát átlátni és a leltározást elvégezni,
 • gazdasági eseményeket kontírozni, és vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat,
 • adatvédelmi szabályokra figyelemmel adatokat összegyűjteni és az érdekeltek felé eljuttatni.

Adózási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az adójogszabályok (Art., Air. és kapcsolódó kormányrendelet) értelmezésére,
 • az egyes adónemek alanyainak felismerésére,
 • az értelmező rendelkezések alkalmazására,
 • kedvezmények, mentességek elkülönítésére,
 • adóelőleg, adó megállapítására,
 • kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok betartására,
 • az adóhatóságokkal való kapcsolatteremtésre.

Számvitel és adózás digitális környezetben

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • online szolgáltatások használatára pl. ügyfélkapu, e-bevallás, e-számlázás stb.
 • nyomtatványkitöltő programok kezelésére,
 • irodai szoftverek alkalmazására,
 • papír nélküli kommunikációs formák alkalmazására,
 • könyvelési feladatokat a könyvelési program segítségével elvégezni,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.

Pénzügyi számvitel

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a vállalkozás vagyonának rendszerezésére,
 • vállalkozás számviteli politikáját, számlatükrét, értékelési-, pénzkezelési -, leltározási- és önköltség-számítási szabályzatainak elkészítésére,
 • beszámoló és konszolidált beszámoló elkészítésére,
 • értékpapír, valuta és deviza nyilvántartások vezetésére, azok devizaműveleteinek elszámolására,
 • átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó folyamatokat ismerve vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállítására,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.bérszámfejtés dokumentumai alapján releváns adatok rögzítésére,
 • adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a számviteli zárlati munkák és a nyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
 • beszámoló összeállítására, elemzésre és ellenőrzésre,
 • az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Csapatunk segít a képesítő vizsga szervezésében a Perfekt Vizsgaközpontban.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.