Vállalkozási mérlegképes könyvelő (gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsgával rendelkezőknek) –felmentéssel 393 óra

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsgával rendelkezőknek) –felmentéssel 393 óra

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115002

18 hónap

576 óra

Online


Tapasztalt előadók

320 000 Ft

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • Díjmentesen használható szoftver otthoni gyakorlásra
 • Extra e-learning modul: AI használata a pénzügyekben – Mérleg és eredménykimutatás elemzése, egyszerűbb pénzügyi számítások, illetve projektek értékelése
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 18 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-08

Ütemezés:
élő online konzultáció (Zoom vagy Skype platformon): hétköznap késő délután vagy péntek délután vagy szombaton délelőtt


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-02-02

Képzés díja: 320 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsga

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT!

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

18 hónap

576 óra

Online


Tapasztalt előadók

320 000 Ft

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsgával rendelkezőknek) –felmentéssel 393 óra

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115002

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ezzel a képzés időtartama és ára is jelentősen növekedni fog. Most még kedvező feltételekkel kezdhető meg a képzés!

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?

Képzési Hitel – már felnőttképzésben résztvevők számára is igénybe vehető! – Bővebb információkKedvezmények:

 • 10% visszatérő hallgatóknak
 • 5% egy összegben fizetőknek
 • GYES/GYED-en lévő kismamáknak 10% kedvezményt engedünk a képzési díjból!

  A kedvezmények nem vonhatók össze!


Képzési díj tartalma:

 • online konzultációs órák díja
 • e-learning tananyagok díja
 • tananyagegység záró mérésének díja
 • gyakorló feladatok
 • Díjmentesen használható szoftver otthoni gyakorlásra
 • Extra e-learning modul: AI használata a pénzügyekben – Mérleg és eredménykimutatás elemzése, egyszerűbb pénzügyi számítások, illetve projektek értékelése
 • A tanulási folyamat támogatása érdekében képzésünk 4 előadásból álló DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS webináriumot is tartalmaz. A webinárium célja, hogy a képzésben résztvevő megismerkedjen élményalapú, tanulást segítő módszerekkel, eszközökkel. Ezáltal sikeresen és magabiztosan fognak eligazodni a résztvevők a digitális technológia világában, a különböző innovatív eszközök, alkalmazások, appok segítségével.
 • A képzés sikeres teljesítését követően a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki.

Időtartam: 18 hónap
Kezdési időpont: 2024-03-08

Ütemezés:
élő online konzultáció (Zoom vagy Skype platformon): hétköznap késő délután vagy péntek délután vagy szombaton délelőtt


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-02-02

Képzés díja: 320 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsga

szakképesítés azonosító száma: 04115002

A képzés célja:

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozás számviteléhez kapcsolódó feladatok ellátására, ezen belül

 • a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • analitikus nyilvántartások vezetésére,
 • gépi könyvelésre, a kapcsolódó kontírozással
 • beszámoló összeállítására,
 • az adókötelezettség teljesítésére,
 • pénzügyi kimutatások összeállítására, elemzésére, ellenőrzésére,
 • az adatvédelmi szabályok betartásával a pénzügyi, számviteli és egyéb iratanyagok kezelésére, az üzleti titkok megőrzésére,
 • az ellenőrzési folyamatok betartására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz

 • adatszolgáltatásra, azok ellenőrzésére, számítógépes programcsomag használatára, a bevitt adatok kódolására,
 • elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátására, bevallások, elektronikus bevallások készítésére,
 • pénzügyi, számviteli bizonylatok kiállítására, pénzügyi dokumentumok vezetésére,
 • analitikus könyvelés ellátására, számviteli szoftver használatára,
 • a vállalkozás számviteli politikája és a kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • beszámoló összeállítására, a pénzügyi kimutatások elemzésére,
 • az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartására.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

A könyvelő szakma számos perspektívát kínál: az átlagnál magasabb kereseti lehetőséget, gyors elhelyezkedést és biztos állást, illetve változatos és független karrierutat biztosít.

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésé-re és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 576 óra (felmentéssel 273 óra)

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Gazdasági és jogi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók alapításával, működésével, megszűnésével, szüneteltetésével kapcsolatos jogszabályokat,
 • a tulajdonjog és kötelmi jog egyes kérdéseit értelmezni.

Vállalkozások pénzügyei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • eligazodni a pénzügyi rendszer intézményei között,
 • felismerni és kiválasztani a pénzügyi termékeket, akár finanszírozás, akár befektetés tekintetében,
 • átlátni a biztosítások szerepét,
 • pénzügyi számításokat végezni, a kapott eredményeit értelmezni,
 • a vállalkozás pénzügyi mutatóit meghatározni és elemzeni azokat a vállalkozásra nézve.

Könyvviteli ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a beszámoló részeit bemutatni,
 • a mérleg és leltár közti különbséget megmagyarázni, a leltározás folyamatát átlátni és a leltározást elvégezni,
 • gazdasági eseményeket kontírozni, és vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat,
 • adatvédelmi szabályokra figyelemmel adatokat összegyűjteni és az érdekeltek felé eljuttatni.

Adózási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az adójogszabályok (Art., Air. és kapcsolódó kormányrendelet) értelmezésére,
 • az egyes adónemek alanyainak felismerésére,
 • az értelmező rendelkezések alkalmazására,
 • kedvezmények, mentességek elkülönítésére,
 • adóelőleg, adó megállapítására,
 • kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok betartására,
 • az adóhatóságokkal való kapcsolatteremtésre.

Számvitel és adózás digitális környezetben

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • online szolgáltatások használatára pl. ügyfélkapu, e-bevallás, e-számlázás stb.
 • nyomtatványkitöltő programok kezelésére,
 • irodai szoftverek alkalmazására,
 • papír nélküli kommunikációs formák alkalmazására,
 • könyvelési feladatokat a könyvelési program segítségével elvégezni,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.

Pénzügyi számvitel

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a vállalkozás vagyonának rendszerezésére,
 • vállalkozás számviteli politikáját, számlatükrét, értékelési-, pénzkezelési -, leltározási- és önköltség-számítási szabályzatainak elkészítésére,
 • beszámoló és konszolidált beszámoló elkészítésére,
 • értékpapír, valuta és deviza nyilvántartások vezetésére, azok devizaműveleteinek elszámolására,
 • átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó folyamatokat ismerve vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállítására,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.bérszámfejtés dokumentumai alapján releváns adatok rögzítésére,
 • adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a számviteli zárlati munkák és a nyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
 • beszámoló összeállítására, elemzésre és ellenőrzésre,
 • az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Csapatunk segít a képesítő vizsga szervezésében a Perfekt Vizsgaközpontban.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Kapcsolódó képzések

 • IFRS mérlegképes könyvelő
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Adótanácsadó
 • Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Vállalkozási mérlegképes könyvelő (gazdaságtudományok képzési területen letett záróvizsgával rendelkezőknek) –felmentéssel 393 óra képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok

Születési adatok

Oktatási adatok

Lakhely adatok

További adatok

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 04115002

A képzés célja:

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozás számviteléhez kapcsolódó feladatok ellátására, ezen belül

 • a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • analitikus nyilvántartások vezetésére,
 • gépi könyvelésre, a kapcsolódó kontírozással
 • beszámoló összeállítására,
 • az adókötelezettség teljesítésére,
 • pénzügyi kimutatások összeállítására, elemzésére, ellenőrzésére,
 • az adatvédelmi szabályok betartásával a pénzügyi, számviteli és egyéb iratanyagok kezelésére, az üzleti titkok megőrzésére,
 • az ellenőrzési folyamatok betartására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz

 • adatszolgáltatásra, azok ellenőrzésére, számítógépes programcsomag használatára, a bevitt adatok kódolására,
 • elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátására, bevallások, elektronikus bevallások készítésére,
 • pénzügyi, számviteli bizonylatok kiállítására, pénzügyi dokumentumok vezetésére,
 • analitikus könyvelés ellátására, számviteli szoftver használatára,
 • a vállalkozás számviteli politikája és a kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • beszámoló összeállítására, a pénzügyi kimutatások elemzésére,
 • az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartására.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület vagy munkakör

A könyvelő szakma számos perspektívát kínál: az átlagnál magasabb kereseti lehetőséget, gyors elhelyezkedést és biztos állást, illetve változatos és független karrierutat biztosít.

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésé-re és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

A tervezett képzési idő: 576 óra (felmentéssel 273 óra)

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Gazdasági és jogi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók alapításával, működésével, megszűnésével, szüneteltetésével kapcsolatos jogszabályokat,
 • a tulajdonjog és kötelmi jog egyes kérdéseit értelmezni.

Vállalkozások pénzügyei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • eligazodni a pénzügyi rendszer intézményei között,
 • felismerni és kiválasztani a pénzügyi termékeket, akár finanszírozás, akár befektetés tekintetében,
 • átlátni a biztosítások szerepét,
 • pénzügyi számításokat végezni, a kapott eredményeit értelmezni,
 • a vállalkozás pénzügyi mutatóit meghatározni és elemzeni azokat a vállalkozásra nézve.

Könyvviteli ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a beszámoló részeit bemutatni,
 • a mérleg és leltár közti különbséget megmagyarázni, a leltározás folyamatát átlátni és a leltározást elvégezni,
 • gazdasági eseményeket kontírozni, és vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat,
 • adatvédelmi szabályokra figyelemmel adatokat összegyűjteni és az érdekeltek felé eljuttatni.

Adózási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az adójogszabályok (Art., Air. és kapcsolódó kormányrendelet) értelmezésére,
 • az egyes adónemek alanyainak felismerésére,
 • az értelmező rendelkezések alkalmazására,
 • kedvezmények, mentességek elkülönítésére,
 • adóelőleg, adó megállapítására,
 • kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok betartására,
 • az adóhatóságokkal való kapcsolatteremtésre.

Számvitel és adózás digitális környezetben

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • online szolgáltatások használatára pl. ügyfélkapu, e-bevallás, e-számlázás stb.
 • nyomtatványkitöltő programok kezelésére,
 • irodai szoftverek alkalmazására,
 • papír nélküli kommunikációs formák alkalmazására,
 • könyvelési feladatokat a könyvelési program segítségével elvégezni,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.

Pénzügyi számvitel

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a vállalkozás vagyonának rendszerezésére,
 • vállalkozás számviteli politikáját, számlatükrét, értékelési-, pénzkezelési -, leltározási- és önköltség-számítási szabályzatainak elkészítésére,
 • beszámoló és konszolidált beszámoló elkészítésére,
 • értékpapír, valuta és deviza nyilvántartások vezetésére, azok devizaműveleteinek elszámolására,
 • átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó folyamatokat ismerve vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállítására,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.bérszámfejtés dokumentumai alapján releváns adatok rögzítésére,
 • adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a számviteli zárlati munkák és a nyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
 • beszámoló összeállítására, elemzésre és ellenőrzésre,
 • az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Csapatunk segít a képesítő vizsga szervezésében a Perfekt Vizsgaközpontban.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Kapcsolódó képzések

 • IFRS mérlegképes könyvelő
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Adótanácsadó
 • Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző