Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Teljes felmentéssel)

Képzéssel kapcsolatos további információkért, forduljon munkatársunkhoz bizalommal, a +36 (30) 445-4482 telefonszámon.

A jelentkezéshez az alábbiakat szükséges benyújtani:

 • záróvizsga igazolás vagy diploma,
 • záróvizsga eredményéről szóló igazolás,
 • igazolás a Számvitel és adózás digitális környezetben tananyagegység elsajátításáról (tantárgyi tematika, index, leckekönyv/tanúsítvány, bizonyítvány)

A felmentési eljárás során a benyújtott dokumentumok alapján a Perfekt Zrt. tanúsítványt állít ki. A kiállított tanusítvány birtokában lehet képesítő vizsgára jelentkezni, amelynek összes vizsgatevékenysége alól felmentést kap és államilag elismert bizonyítványt szerez.

Időtartam: Változó
Kezdési időpont: 2024-06-29

Még csatlakozhatsz!

Képzés díja: 30 000 Ft

Zárómérések díja: 132 000 Ft
Tankönyvek díja: 22 320 Ft
Teljes képzési díj összesen: 438 000 Ft

Helyszín: Online

szakképesítés azonosító száma: 04115002

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098

1 nap, egyéni ütemezés alapján

Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT!

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Kérdésed van?

Balázs-Fábián Éva
Képzési referens
Oktatási Referens
Titulus, rövid leírás

Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig
8:00 és 16:30 között érhető el.

Ügyfélszolgálat
06 30 445 4490

A képzés általános leírása

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a vállalkozás számviteléhez kapcsolódó feladatok ellátására, ezen belül

 • a számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • analitikus nyilvántartások vezetésére,
 • gépi könyvelésre, a kapcsolódó kontírozással
 • beszámoló összeállítására,
 • az adókötelezettség teljesítésére,
 • pénzügyi kimutatások összeállítására, elemzésére, ellenőrzésére,
 • az adatvédelmi szabályok betartásával a pénzügyi, számviteli és egyéb iratanyagok kezelésére, az üzleti titkok megőrzésére,
 • az ellenőrzési folyamatok betartására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz

 • adatszolgáltatásra, azok ellenőrzésére, számítógépes programcsomag használatára, a bevitt adatok kódolására,
 • elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátására, bevallások, elektronikus bevallások készítésére,
 • pénzügyi, számviteli bizonylatok kiállítására, pénzügyi dokumentumok vezetésére,
 • analitikus könyvelés ellátására, számviteli szoftver használatára,
 • a vállalkozás számviteli politikája és a kapcsolódó szabályzatok összeállítására,
 • beszámoló összeállítására, a pénzügyi kimutatások elemzésére,
 • az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartására.

A könyvelő szakma számos perspektívát kínál: az átlagnál magasabb kereseti lehetőséget, gyors elhelyezkedést és biztos állást, illetve változatos és független karrierutat biztosít.

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésé-re és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Gazdasági és jogi alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • alkalmazni az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók alapításával, működésével, megszűnésével, szüneteltetésével kapcsolatos jogszabályokat,
 • a tulajdonjog és kötelmi jog egyes kérdéseit értelmezni.

Vállalkozások pénzügyei

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • eligazodni a pénzügyi rendszer intézményei között,
 • felismerni és kiválasztani a pénzügyi termékeket, akár finanszírozás, akár befektetés tekintetében,
 • átlátni a biztosítások szerepét,
 • pénzügyi számításokat végezni, a kapott eredményeit értelmezni,
 • a vállalkozás pénzügyi mutatóit meghatározni és elemzeni azokat a vállalkozásra nézve.

Könyvviteli ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a beszámoló részeit bemutatni,
 • a mérleg és leltár közti különbséget megmagyarázni, a leltározás folyamatát átlátni és a leltározást elvégezni,
 • gazdasági eseményeket kontírozni, és vezetni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat,
 • adatvédelmi szabályokra figyelemmel adatokat összegyűjteni és az érdekeltek felé eljuttatni.

Adózási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • az adójogszabályok (Art., Air. és kapcsolódó kormányrendelet) értelmezésére,
 • az egyes adónemek alanyainak felismerésére,
 • az értelmező rendelkezések alkalmazására,
 • kedvezmények, mentességek elkülönítésére,
 • adóelőleg, adó megállapítására,
 • kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok betartására,
 • az adóhatóságokkal való kapcsolatteremtésre.

Számvitel és adózás digitális környezetben

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • online szolgáltatások használatára pl. ügyfélkapu, e-bevallás, e-számlázás stb.
 • nyomtatványkitöltő programok kezelésére,
 • irodai szoftverek alkalmazására,
 • papír nélküli kommunikációs formák alkalmazására,
 • könyvelési feladatokat a könyvelési program segítségével elvégezni,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.

Pénzügyi számvitel

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a vállalkozás vagyonának rendszerezésére,
 • vállalkozás számviteli politikáját, számlatükrét, értékelési-, pénzkezelési -, leltározási- és önköltség-számítási szabályzatainak elkészítésére,
 • beszámoló és konszolidált beszámoló elkészítésére,
 • értékpapír, valuta és deviza nyilvántartások vezetésére, azok devizaműveleteinek elszámolására,
 • átalakulásra (és egyesülésre, beolvadásra, szétválásra és kiválásra) vonatkozó folyamatokat ismerve vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállítására,
 • adatkezelésre, adatszolgáltatásra vonatkozó információbiztonság szabályainak betartására.bérszámfejtés dokumentumai alapján releváns adatok rögzítésére,
 • adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a számviteli zárlati munkák és a nyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
 • beszámoló összeállítására, elemzésre és ellenőrzésre,
 • az adatszolgáltatásra, adatkezelésre és az információbiztonságra vonatkozó szabályok betartására.

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 30 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Csapatunk segít a képesítő vizsga szervezésében a Perfekt Vizsgaközpontban.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Perfekt csapata
szakértelem

Rólunk

Elkötelezettek vagyunk, hogy a legmagasabb színvonalú képzéseket kínáljuk mindenkinek, aki tudását és készségeit szeretné fejleszteni. Oktatóink mélyreható tapasztalata, szakértelme és szenvedélye teszi a Perfektet igazán különlegessé és minden nálunk tanuló számára elérhetővé a magas színvonalú oktatást és a szakmai fejlődést.

Miért a Perfekt a legjobb választás?

Missziónk, hogy inspiráljuk és támogassuk az embereket életük minden szakaszában és sokéves tapasztalatunkat innovatív oktatási módszereinkkel ötvözve elősegítsük a folyamatos fejlődést. Kötelezettségünk, hogy az oktatás erejével és innovatív, személyre szabott képzési megoldásainkkal hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez. Ha képzés akkor Perfekt, mert a tudás a legjobb befektetés!
Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetősége
Online tanulói közösség

Rólunk mondták

A szegedi Perfekttel voltam kapcsolatban, nagyon alkalmazkodóak voltak és segítőkészek, mindent megadtak a megfelelő felkészüléshez.
Szekszárdi Perfekttel voltam kapcsolatban. Csak pozitívat tudok róluk mondani. 🙂
Bátran ajánlom mindenkinek, akinek magas szintű szakmai tudásra van szüksége, profi oktatóktól!
Köszönöm a sok segítséget! Ajánlom mindenkinek a Budapesti irodát. Sokat segítettek nekem. 🙂 Üdv, Botond

Spórolj akár 500 000 Ft-ot és 1,5 évet!

Jelentkezz június 30-ig Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő képzésünkre a kedvező feltételekért!

2024 júliustól hatósági képzéssé alakulnak a könyvelő képzések, ami jelentős szigorításokkal és ár- valamint időtartam növekedéssel jár.