Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens

Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115010

100 óra

Online


Tapasztalt előadók

135 000 Ft

Képzésünk célja olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek érdemben elvégezni a kereskedelmi ügyleteknél felmerülő részfeladatokat.Kedvezmények:

 • Egy összegben fizetőknek: 125 000 Ft

Képzési díj tartalma:

 • oktatás díja
 • zárómérések díja

Időtartam: 100 óra
Kezdési időpont: 2024-04-06

Ütemezés:
Az órák péntek délután vagy szombat délelőtt kerülnek megtartásra Teams platformon.

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-06-08

Képzés díja: 135 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

100 óra

Online


Tapasztalt előadók

135 000 Ft

Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115010

Képzésünk célja olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek érdemben elvégezni a kereskedelmi ügyleteknél felmerülő részfeladatokat.

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?Kedvezmények:

 • Egy összegben fizetőknek: 125 000 Ft

Képzési díj tartalma:

 • oktatás díja
 • zárómérések díja

Időtartam: 100 óra
Kezdési időpont: 2024-04-06

Ütemezés:
Az órák péntek délután vagy szombat délelőtt kerülnek megtartásra Teams platformon.

Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2024-06-08

Képzés díja: 135 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség

szakképesítés azonosító száma: 04115010

VÁM, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek érdemben elvégezni a kereskedelmi ügyleteknél felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett.

A képzés hasznos és fontos azoknak, akik az értettségi után a munka világába helyezkednének el, és a vám, jövedéki vagy kiterjesztett gyártói felelősségi és termékdíj szakterületen adminisztrátori, asszisztensi munkakörben kívánnak dolgozni.

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • rendszerszinten átlátni a vám, a jövedéki adó és a termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség szerepét és feladatát a nemzetközi és uniós áruforgalomban;
 • felismerni a kereskedelmi/külkereskedelmi, számviteli, adó és vámügyi alapfogalmakat, kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását;
 • alkalmazni az áruosztályozás alapvető szabályait és fogalmait, a Kereskedelmi Vámtarifa felépítését, a vámtarifaszámok felépítését, összefüggéseit, valamint használni a TARIC integrált vámtarifa elektronikus rendszert;
 • felismerni az ügyleteknél alkalmazott fuvarparitások kihatását a vámkezelések végrehajtására;
 • vámeljárások során felismerni a preferenciális és nem preferenciális származás közötti különbséget, a származáshoz kapcsolódó okmányokat azonosítani;
 • vizsgálni, hogy adott vámkezelés során milyen vámértékelési módszer alkalmazható;
 • a jövedéki intézkedések szükségességét felismerni, ha az adott termék kapcsán jövedéki engedély kell, illetve a megfelelő TARIC kiegészítő kódot kiválasztani;
 • a termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szabályozásban szereplő kötelezettségekből fakadó adatszolgáltatási és pénzügyi feladatokat előkészíteni;
 • a részfeladatok során alkalmazni a vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj kötelezettségekhez kapcsolódóan használt okmányokat, különös tekintettel a vám-árunyilatkozatok, a számla, a fuvarokmány és a származási igazolások adattartalmára;
 • közreműködni az importhoz, az exporthoz és az árutovábbításhoz kapcsolódó vámügyi, jövedéki és termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi ügyletekben használt okmányok ellenőrzésében, ezekben felismerni a hibákat, hiányosságokat;
 • információt, adatot beszerezni az áruk osztályozásához, a vámkezelést kísérő okmányok kezeléséhez, a jövedéki termékek meghatározásához.
 • kapcsolatot tartani az áruosztályozásban résztvevő társosztályokkal, partnerekkel, a megfelelő módon és időben adatot szolgáltatni a társosztályoknak;
 • használni a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő számítógépes programokat, a beépített függvényeket. Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni;
 • a rábízott körben rendszeres és eseti jelentéseket készíteni, adatot szolgáltatni az ügyintéző számára a belső tájékoztatók (jelentés, prezentáció) összeállításához.

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A vám, jövedéki és termékdíj szakmákban az ügyintézői szintek különválnak, de ezek közös alapját egy együttes asszisztensi képzésben célszerű kialakítani. Ezáltal az asszisztensi feladatok több szakterülethez együttesen lehet delegálni, a személyek szakmai fejlődése pedig a későbbiekben az érdeklődési körnek/cégprofilnak megfelelően építhető fel.

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens érdemben elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a kereskedelmi ügyletekkel járó adminisztratív feladatok végrehajtásában,
 • ellenőrizni az ügyletek okmányait (számla, fuvarlevél, termékkísérő okmány, minden olyan okmányt, amely kapcsolódik a termék szállításhoz, vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetési kötelezettség megállapításához)
 • alapszinten használni az uniós és nemzeti vám- és jövedéki elektronikus szakrendszereket, illetve a termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatási platformokat,
 • közreműködni az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) összefüggéseinek, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alkalmazásában,
 • elvégezni az importhoz vagy exporthoz kapcsolódó vám- és egyéb terhek megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapvető számítási műveleteket a hatályos jogszabályok ismerete és alkalmazása segítségével,
 • ellátni adatrögzítési feladatokat,
 • figyelemmel kísérni a kötelezettségekre vonatkozó határidőket,
 • közreműködni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokban,
 • közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések adminisztrációs feladatainál.

 

Betölthető munkakörök

 • vám, jövedéki és/vagy termékdíj asszisztens
 • vám-, jövedéki vagy termékdíj adminisztrátor.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

 

A tervezett képzési idő: 100 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Vám, jövedéki és termékdíj alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen elvégezni a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett.

A tananyagegység részei: 

 • Áruosztályozási ismeretek
 • Vámjogi ismeretek
 • EPR és Termékdíj
 • Jövedéki ismeretek
 • Ügyviteli ismeretek

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása: A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 04115010

VÁM, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ASSZISZTENS KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek érdemben elvégezni a kereskedelmi ügyleteknél felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett.

A képzés hasznos és fontos azoknak, akik az értettségi után a munka világába helyezkednének el, és a vám, jövedéki vagy kiterjesztett gyártói felelősségi és termékdíj szakterületen adminisztrátori, asszisztensi munkakörben kívánnak dolgozni.

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • rendszerszinten átlátni a vám, a jövedéki adó és a termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség szerepét és feladatát a nemzetközi és uniós áruforgalomban;
 • felismerni a kereskedelmi/külkereskedelmi, számviteli, adó és vámügyi alapfogalmakat, kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását;
 • alkalmazni az áruosztályozás alapvető szabályait és fogalmait, a Kereskedelmi Vámtarifa felépítését, a vámtarifaszámok felépítését, összefüggéseit, valamint használni a TARIC integrált vámtarifa elektronikus rendszert;
 • felismerni az ügyleteknél alkalmazott fuvarparitások kihatását a vámkezelések végrehajtására;
 • vámeljárások során felismerni a preferenciális és nem preferenciális származás közötti különbséget, a származáshoz kapcsolódó okmányokat azonosítani;
 • vizsgálni, hogy adott vámkezelés során milyen vámértékelési módszer alkalmazható;
 • a jövedéki intézkedések szükségességét felismerni, ha az adott termék kapcsán jövedéki engedély kell, illetve a megfelelő TARIC kiegészítő kódot kiválasztani;
 • a termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szabályozásban szereplő kötelezettségekből fakadó adatszolgáltatási és pénzügyi feladatokat előkészíteni;
 • a részfeladatok során alkalmazni a vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj kötelezettségekhez kapcsolódóan használt okmányokat, különös tekintettel a vám-árunyilatkozatok, a számla, a fuvarokmány és a származási igazolások adattartalmára;
 • közreműködni az importhoz, az exporthoz és az árutovábbításhoz kapcsolódó vámügyi, jövedéki és termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi ügyletekben használt okmányok ellenőrzésében, ezekben felismerni a hibákat, hiányosságokat;
 • információt, adatot beszerezni az áruk osztályozásához, a vámkezelést kísérő okmányok kezeléséhez, a jövedéki termékek meghatározásához.
 • kapcsolatot tartani az áruosztályozásban résztvevő társosztályokkal, partnerekkel, a megfelelő módon és időben adatot szolgáltatni a társosztályoknak;
 • használni a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbáziskezelő számítógépes programokat, a beépített függvényeket. Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni;
 • a rábízott körben rendszeres és eseti jelentéseket készíteni, adatot szolgáltatni az ügyintéző számára a belső tájékoztatók (jelentés, prezentáció) összeállításához.

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A vám, jövedéki és termékdíj szakmákban az ügyintézői szintek különválnak, de ezek közös alapját egy együttes asszisztensi képzésben célszerű kialakítani. Ezáltal az asszisztensi feladatok több szakterülethez együttesen lehet delegálni, a személyek szakmai fejlődése pedig a későbbiekben az érdeklődési körnek/cégprofilnak megfelelően építhető fel.

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens érdemben elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a kereskedelmi ügyletekkel járó adminisztratív feladatok végrehajtásában,
 • ellenőrizni az ügyletek okmányait (számla, fuvarlevél, termékkísérő okmány, minden olyan okmányt, amely kapcsolódik a termék szállításhoz, vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetési kötelezettség megállapításához)
 • alapszinten használni az uniós és nemzeti vám- és jövedéki elektronikus szakrendszereket, illetve a termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatási platformokat,
 • közreműködni az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) összefüggéseinek, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alkalmazásában,
 • elvégezni az importhoz vagy exporthoz kapcsolódó vám- és egyéb terhek megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapvető számítási műveleteket a hatályos jogszabályok ismerete és alkalmazása segítségével,
 • ellátni adatrögzítési feladatokat,
 • figyelemmel kísérni a kötelezettségekre vonatkozó határidőket,
 • közreműködni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokban,
 • közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések adminisztrációs feladatainál.

 

Betölthető munkakörök

 • vám, jövedéki és/vagy termékdíj asszisztens
 • vám-, jövedéki vagy termékdíj adminisztrátor.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség

 

A tervezett képzési idő: 100 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Vám, jövedéki és termékdíj alapismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen elvégezni a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett.

A tananyagegység részei: 

 • Áruosztályozási ismeretek
 • Vámjogi ismeretek
 • EPR és Termékdíj
 • Jövedéki ismeretek
 • Ügyviteli ismeretek

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

KÉPESÍTŐ VIZSGA

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása: A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK