Vámügyintéző

Vámügyintéző

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115001

424 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

230 000 Ft

Ismerd meg a vámügyintézés legfontosabb szabályait és import-export folyamatait, tanuld meg értelmezni a vámjogi rendelkezéseket, és gyakorlatot szerezz a vámnyilatkozatok kitöltésében és kezelésében.

Időtartam: 424 óra
Kezdési időpont: 2024-03-23


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-31

Képzés díja: 230 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség
szakmai előképzettség vagy szakmai gyakorlat

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Még lehet csatlakozni!

Jelentkezem!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

424 óra

Több helyszín


Tapasztalt előadók

230 000 Ft

Vámügyintéző

felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000098
szakképesítés azonosító száma: 04115001

Ismerd meg a vámügyintézés legfontosabb szabályait és import-export folyamatait, tanuld meg értelmezni a vámjogi rendelkezéseket, és gyakorlatot szerezz a vámnyilatkozatok kitöltésében és kezelésében.

Még lehet csatlakozni!

Jelentkezem!

Jelentkezni szeretnél?

Időtartam: 424 óra
Kezdési időpont: 2024-03-23


Képzés tervezett befejezési
Időpontja:
2025-01-31

Képzés díja: 230 000 Ft


A képzés megkezdésének feltételei:

érettségi végzettség
szakmai előképzettség vagy szakmai gyakorlat

szakképesítés azonosító száma: 04115001

VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

 • végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit,
 • végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • meghatározni az áruk származását és vámértékét,
 • a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni,
 • alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
 • alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat,
 • alapvető adózási feladatokat ellátni,
 • végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket,
 • összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat,
 • a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

A vámügyintéző képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • elvégezni az áruk áruosztályozását, kezelni a rendelkezésre álló dokumentációkat, adatokat, információkat,
 • megadni a megrendelő számára az áruosztályozásra vonatkozó tájékoztatást,
 • kezelni az áruosztályozáshoz kapcsolódó integrált vámtarifa rendszert,
 • a Kötelező Tarifális Felvilágosítással (KTF) kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • elkészíteni a kérelmet az e-BTI (Binding Tariff Information) Európai Unió elektronikus informatikai rendszerének használatával,
 • összegyűjteni a kérelem benyújtáshoz szükséges adatokat,
 • kapcsolatot tartani az engedélyező hatósággal (NAV Szakértő Intézettel),
 • közreműködni a hatósági eljárás, és hatósági mintavétel és mintakezelés során, adatokat, valamint dokumentumokat kezelni,
 • előkészíteni a mintavételhez szükséges terméket mintavételre,
 • jogszerű elvégezni a vámügyintézést,
 • ellátni a vám engedélyekkel kapcsolatos feladatokat,
 • elkészíteni a Customs Decision Management System (CDMS) vagy az eAEO Specific Trader Portal (eAEOSTP) rendszer használatával a vonatkozó kérelmet,
 • kezdeményezni az Árutovábbítási eljárás alá vonást és elkészíteni a szükséges árutovábbítás dokumentumát, valamint a kapcsolódó vámokmányokat,
 • figyelemmel kísérni az árutovábbítás vámeljárásban indított szállítmány mentesítését,
 • Kezelni a vámkezelés jogszerű végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszereket, használni a vámszoftver meghatározott moduljait a munkája és az ügyintézés során.
 • ellátni a vámszakmai feladatokat,
 • kezdeményezni az import vagy export irányú vámeljárás alá vonást,
 • megvizsgálni az áruk származását és eredetét,
 • vámeljárások során alkalmazni a származási szabályokat, valamint az EU vámuniós szerződéseit,
 • meghatározni és igazolni az áruk származását vagy az áruk uniós státuszát,
 • alkalmazni a vámeljárás során a nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, valamint Incoterms 2020 szabályait,
 • vizsgálni és/vagy meghatározni a külkereskedelmi forgalomhoz szükséges import vagy export engedély szükségességét, valamint közreműködni az engedély beszerzésében,
 • használni a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép programokat, a beépített függvényeket. Rendszerezni a hagyományos és digitális dokumentumokat. Rendszeres és eseti jelentéseket, valamint prezentációkat készíteni.

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik.

Ezen ismeretek birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének.

Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal.

Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutinjellegű használatára.

Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutinjellegű használatára, ismeri a vámok, a vámjellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.

Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket. Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait.

Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális vámeljárások kiválasztására és a jogszabályoknak megfelelő alkalmazására.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség vagy szakmai gyakorlat

 

A tervezett képzési idő: 424 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Áruosztályozási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • áruosztályozási tevékenységet végezni, különös figyelemmel a tarifális intézkedésekre,
 • váminformatikai rendszert kezelni és alkalmazni,
 • tarifális intézkedésekből fakadó kötelező intézkedések végrehajtani,
 • Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a mintavétel és mintakezelés során közreműködni.

 

Vámjogi ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • ellátni a vámszakmai feladatokat, illetve elvégezni a vámjogszabályokban előírt feladatokat,
 • kezdeményezni a vámeljárásokat,
 • kezdeményezni a vámjogszabályok által biztosított mentességeket vagy visszafizetést,
 • intézkedni az áruk vámeljárás alá vonásáról, az áruk újrakivitele, vagy az árukról történő rendelkezés biztosítása érdekében,
 • intézkedni az áruk vámjogi helyzetének rendezése érdekében,
 • kiállítani a vámeljárás lefolytatásához szükséges árunyilatkozatot,
 • beszerezni a vámeljárás lefolytatásához szükséges egyéb okmányokat,
 • betartani az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat,
 • biztosítani a vámfelügyelet megvalósítását,
 • közreműködni a vámigazgatási eljárások lefolytatása során,
 • meghatalmazás alapján képviseleti feladatokat ellátni,
 • érvényesíteni a vámeljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.

 

Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a legmagasabb szintű jogszabályismeretre, a szabályok betartására és a változások nyomonkövetésére,
 • udvariasan, hitelesen és álláspontját szakmailag világosan kifejezve kommunikálni,
 • figyelemmel kísérni a prezentáció készítés trendjének változásait.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Jövedéki ügyintéző
 • Termékdíj ügyintéző

 

A PERFEKT előnyei

Bármikor, bárhonnan elérhető, korlátlanul visszanézhető videók

Nagymúltú szakmai háttér, felkészült oktatók

Új, tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning platform

Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat

Részvételi lehetőség online tanulói közösségben

Képesítő vizsga szervezése a Perfekt Vizsgaközpontban

Felmentési lehetőségek
Lehetőség van felmentésre a tananyagegységek és tanulási eredmények mérése alól, megfelelő végzettség, szakmai előképzettség esetén. Felmentési lehetőségekről további információ ITT! 

Spórolj időt és pénzt és megszerzett ismereteid beszámíttatásával!

Erős szakmai háttér, felkészült oktatók
Élő online konzultációk
E-learning tananyagok
Nincsenek rejtett költségek
Segítőkész, felkészült ügyfélszolgálat
Visszanézhető konzultációs videók
Záróvizsgák elérhetőgésge
Online tanulói közösség

Jelentkezés

Jelentkezz a Vámügyintéző képzésre az alábbi űrlap kitöltésével. Kérlek figyelj oda az adataid helyességére, amennyiben korábban már érdeklődtél azonos e-mail címmel jelentkezz.

Általános adatok


Születési adatok


Oktatási adatok


Lakhely adatok


További adatokHírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg exkluzív ajánlatainkat, információinkat, egyenesen az Ön postaládájába.

Képzés részletes leírása

szakképesítés azonosító száma: 04115001

VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉSÜNK CÉLJA …

olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

 • végrehajtani a kereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtarifa és egyéb közösségi intézkedések rendelkezéseit,
 • végrehajtani a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • meghatározni az áruk származását és vámértékét,
 • a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni,
 • alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
 • alkalmazni az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat,
 • alapvető adózási feladatokat ellátni,
 • végrehajtani az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • alkalmazni az egységes áruosztályozás biztosítása érdekében, az egyes áruosztályozási rendeleteket,
 • összegyűjteni és kezelni a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat,
 • a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

A vámügyintéző képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:

 • elvégezni az áruk áruosztályozását, kezelni a rendelkezésre álló dokumentációkat, adatokat, információkat,
 • megadni a megrendelő számára az áruosztályozásra vonatkozó tájékoztatást,
 • kezelni az áruosztályozáshoz kapcsolódó integrált vámtarifa rendszert,
 • a Kötelező Tarifális Felvilágosítással (KTF) kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • elkészíteni a kérelmet az e-BTI (Binding Tariff Information) Európai Unió elektronikus informatikai rendszerének használatával,
 • összegyűjteni a kérelem benyújtáshoz szükséges adatokat,
 • kapcsolatot tartani az engedélyező hatósággal (NAV Szakértő Intézettel),
 • közreműködni a hatósági eljárás, és hatósági mintavétel és mintakezelés során, adatokat, valamint dokumentumokat kezelni,
 • előkészíteni a mintavételhez szükséges terméket mintavételre,
 • jogszerű elvégezni a vámügyintézést,
 • ellátni a vám engedélyekkel kapcsolatos feladatokat,
 • elkészíteni a Customs Decision Management System (CDMS) vagy az eAEO Specific Trader Portal (eAEOSTP) rendszer használatával a vonatkozó kérelmet,
 • kezdeményezni az Árutovábbítási eljárás alá vonást és elkészíteni a szükséges árutovábbítás dokumentumát, valamint a kapcsolódó vámokmányokat,
 • figyelemmel kísérni az árutovábbítás vámeljárásban indított szállítmány mentesítését,
 • Kezelni a vámkezelés jogszerű végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszereket, használni a vámszoftver meghatározott moduljait a munkája és az ügyintézés során.
 • ellátni a vámszakmai feladatokat,
 • kezdeményezni az import vagy export irányú vámeljárás alá vonást,
 • megvizsgálni az áruk származását és eredetét,
 • vámeljárások során alkalmazni a származási szabályokat, valamint az EU vámuniós szerződéseit,
 • meghatározni és igazolni az áruk származását vagy az áruk uniós státuszát,
 • alkalmazni a vámeljárás során a nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, valamint Incoterms 2020 szabályait,
 • vizsgálni és/vagy meghatározni a külkereskedelmi forgalomhoz szükséges import vagy export engedély szükségességét, valamint közreműködni az engedély beszerzésében,
 • használni a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép programokat, a beépített függvényeket. Rendszerezni a hagyományos és digitális dokumentumokat. Rendszeres és eseti jelentéseket, valamint prezentációkat készíteni.

 

SZAKKÉPESÍTÉSSEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB MUNKATERÜLET VAGY MUNKAKÖR

A vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik.

Ezen ismeretek birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének.

Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal.

Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutinjellegű használatára.

Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutinjellegű használatára, ismeri a vámok, a vámjellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.

Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket. Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait.

Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális vámeljárások kiválasztására és a jogszabályoknak megfelelő alkalmazására.

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

Érettségi végzettség, szakmai előképzettség vagy szakmai gyakorlat

 

A tervezett képzési idő: 424 óra

 

A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI:

Áruosztályozási ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • áruosztályozási tevékenységet végezni, különös figyelemmel a tarifális intézkedésekre,
 • váminformatikai rendszert kezelni és alkalmazni,
 • tarifális intézkedésekből fakadó kötelező intézkedések végrehajtani,
 • Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • a mintavétel és mintakezelés során közreműködni.

 

Vámjogi ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • ellátni a vámszakmai feladatokat, illetve elvégezni a vámjogszabályokban előírt feladatokat,
 • kezdeményezni a vámeljárásokat,
 • kezdeményezni a vámjogszabályok által biztosított mentességeket vagy visszafizetést,
 • intézkedni az áruk vámeljárás alá vonásáról, az áruk újrakivitele, vagy az árukról történő rendelkezés biztosítása érdekében,
 • intézkedni az áruk vámjogi helyzetének rendezése érdekében,
 • kiállítani a vámeljárás lefolytatásához szükséges árunyilatkozatot,
 • beszerezni a vámeljárás lefolytatásához szükséges egyéb okmányokat,
 • betartani az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat,
 • biztosítani a vámfelügyelet megvalósítását,
 • közreműködni a vámigazgatási eljárások lefolytatása során,
 • meghatalmazás alapján képviseleti feladatokat ellátni,
 • érvényesíteni a vámeljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.

 

Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes teljesítésével képes legyen

 • a legmagasabb szintű jogszabályismeretre, a szabályok betartására és a változások nyomonkövetésére,
 • udvariasan, hitelesen és álláspontját szakmailag világosan kifejezve kommunikálni,
 • figyelemmel kísérni a prezentáció készítés trendjének változásait.

 

 

A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA

A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt által kijelölt időpontban és helyszínen.

Az értékelés megfelelt és nem megfelelt minősítésű.

Amennyiben a tananyagegységek tanulási eredményének mérése megfelelt minősítésű, a Perfekt tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő részére.

A tanúsítvány a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a képzésben résztvevő hiányzása tananyagegységenként nem haladja meg a minimális óraszám 20 %-át,
 • a képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a tananyagegységek szakmai követelményeinek mérését külön-külön minimum 60 %-os szinten teljesítette.

 

A képesítő vizsga

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból álla sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert  képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

 • Jövedéki ügyintéző
 • Termékdíj ügyintéző