Villamosbiztonsági felülvizsgáló

Mire jogosít fel a képzés?

A képzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet, valamint a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklet 22., 60., 74. pontjainak megfelelően képesítést nyújt:

 • Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtételére,
 • Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálatára,
 • Műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére.

A munkaterület leírása

 • A szakmai képesítéssel rendelkező munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.
 • A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát. 

A képzés lebonyolítása

 • A képzés időtartalma legalább 128 óra, melynek részeként a gyakorlati képzés legalább 32 óra, ami két 16 órás részre oszlik.
 • Heti 1-2 teljes munkanapos oktatás, vagy a megrendelő igénye szerint 

A képzés megkezdésének feltételei

 • Betöltött 21. életév,
 • Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik
 • Szakmai gyakorlat: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat
 • Szakmai előképzettség:

  • Villanyszerelő: 
  • A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony- ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 
   • 625 számú Villanyszerelő, 
   • 503 számú Villanyszerelő, 
   • 505 számú Villanyszerelő leágazásai 
   • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
   • 505-2 Épületvillamossági szerelő, 
   • 505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
   • 505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
   • 506 számú Általános Villanyszerelő, 
  • valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján  
   • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
   • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő, 
   • 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő 
   • 33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
  • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
   • 34 522 04 Villanyszerelő 
  • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
   • 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő 
  • Technikus:  
  • a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
  • a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
  • a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján, 
   • Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus, 
   • Villamosgép és berendezési technikus, 
   • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
  • valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,  
   • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
   • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
  • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 
  • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
   • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
  • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
   • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök: 
   • Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás. 
   • Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani. 
   • Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a követ- kező tárgyak valamelyikéből: 
   • Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése, Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések, Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika, Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek,Villamosenergia-átvitel, Villamos energetika, Villamosenergia-ellátás, Villamos gépek és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések), 

A képzés szervezése

 • Érdeklődés esetén a helyszínt és időpontokat tartalmazó tájékoztatót és jelentkezési lapot küldünk, 
 • Ha vállalkozása saját munkavállalói számára kéri ajánlatunkat, igényei felmérésére megkeresünk és egyedi ajánlatot készítünk,
 • A szakképesítő vizsga szervezésére jogosult Független Vizsgaközponttal együttműködve a vizsga végéig segítjük a képzésben résztvevőinket,
 • A tanulást oktatási segédanyaggal támogatjuk,
 • Vállalati finanszírozás esetén a megrendelővel kötünk szerződést.

Kapcsolat

Szilber Erzsébet
Ipari képzési központ vezető

Ingyenes konzultáció

Hogyan dolgozunk?

Képzés kiválasztása, konzultáció

Egyedi igények szerinti programkialakítás

Árajánlat

Képzés

Utánkövetés, értékelés